Kemira yrityksenä

Kemira on kansainvälinen vesikemian yhtiö, jonka keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä.

Toimitusjohtajan viesti
homepage-video.png

Kemira vuonna 2012

Vuonna 2012 Kemira julkisti Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tavoitteena on parantaa yhtiön kannattavuutta sekä luoda edellytykset kasvulle. Kemira aloitti myös työn strategian tarkentamiseksi. T&K-toiminnan painopisteenä oli tuoteportfolion uudistamisen jatkaminen ja uusien tuotteiden julkaiseminen. Kemira saavutti myös taloudelliselle tulokselle sekä määritellyille yritysvastuutavoitteille asetetut tavoitteet.

Siirry Kemira vuonna 2012 -osioon

Liiketoimintakatsaukset

Ympäristö & turvallisuus

  • E3-energiatehokkuusohjelmalla saavutetut säästöt olivat vuonna 2012 yhteensä 47 000 MWh, eli yli 2,1 miljoonaa euroa.
  • Vuoden 2012 lopussa 59 prosentilla toimipaikoista oli ISO 9001-, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien mukaiset sertifikaatit.
  • Kemira arvioi, että vuoden 2012 aikana yrityksen tuotteet ja ratkaisut auttoivat puhdistamaan yli 11 400 miljoonaa m3 vettä.
  • Vuoden 2012 lopussa Kemira päätti laatia uuden työterveys- ja turvallisuusvision: Tavoitteena nolla tapaturmaa.
Siirry Ympäristö & turvallisuus -osioon

Ihmiset & yhteiskunta

Vuonna 2012 Kemira keskittyi rakentamaan uutta organisaatiota varmistaen, että uudelleenjärjestelyt hoidetaan vastuullisella tavalla. Työpajoissa käytiin läpi uutta toimintatapaa ja sen soveltamista organisaatioon. Kemira asetti myös uudet tavoitteet henkilöstöprosesseilleen painottaen suorituskyvyn johtamista ja johtajuuden kehittämistä.

Siirry Ihmiset & yhteiskunta -osioon

Hallinto

Kemiran liiketapaperiaatteet päivitettiin joulukuussa 2012. Varmistaakseen liiketoiminnan vastuullisuuden omissa toiminnoissaan Kemira määritteli lisäksi liiketapaperiaatteet liikekumppaneille.

Siirry Hallinto-osioon
Tools