Konsernin johtoryhmä

Kemiran johtoryhmän (Management Board) muodostavat toimitusjohtaja, neljä segmenttijohtajaa, Aasian ja Tyynenmeren (APAC) ja Etelä-Amerikan (SA) aluejohtajat, sekä talousjohtaja, teknologiajohtaja, toimitusketjujohtaja ja henkilöstöjohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä konsernin lakiasiainjohtaja.

Johtoryhmä on vastuussa yhtiön pitkän aikavälin strategisesta kehittämisestä.

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja vastuualueet on esitetty johtoryhmän esittelysivulla ja omistustiedot kohdassa Sisäpiirihallinto. Johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet on puolestaan kuvattu erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on saatavissa Kemiran Internet-sivuilla.