Sisäpiirihallinto

Kemira Oyj:n sisäpiiri koostuu Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä, pysyvistä yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä ja hankekohtaisista sisäpiiriläisistä. Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat yhtiön lakiasiainjohtajan erikseen määrittelemissä tehtävissä toimivat henkilöt.

Kemira Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jonka mukaan sisäpiiriläisen on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti yhtiön osakkeilla ajankohtiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista. Tämän perusteella Kemira Oyj:n sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 30 vuorokauden aikana ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.

Kemira Oyj:n sisäpiirirekisterejä ylläpidetään yhtiön lakiasiainyksikössä, joka päivittää ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä koskevat julkiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät tiedot Euroclear Finland Oy:hyn. Tiedot ovat nähtävillä Investis Flifen Internetissä ylläpitämän palvelun kautta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden omistukset Kemira Oyj:ssä 31.12.2012 ja 31.12.2011. Omistukset sisältävät henkilökohtaisen omistuksen lisäksi myös lähipiirin sekä määräysvaltayhteisöjen omistukset. Ajantasainen sisäpiiriluettelo samoin kuin päivitetyt omistustiedot ovat yhtiön Internet-sivuilla.


SISÄPIIRIOMISTUKSET
31.12.2012 31.12.2011
Hallitus
Armstrong Elizabeth 4 148 2 657
Fok Winnie 2 656 1 165
Laaksonen Juha 4 148 2 657
Paasikivi Jari 129 101 ei sisäpiirissä
Tuomas Kerttu 4 148 2 657
Viinanen Jukka 7 635 4 571
Johtoryhmän jäsenet
Büchele Wolfgang 76 657 2 657
Casas de Almeida Hilton 70 719 70 719
Chan Joe 0 ei sisäpiirissä
Fagerholm Heidi 0      0
Helsky Petri 71 501 71 501
Mäki-Kala Jyrki 78 489 78 489
Owens Randy 72 570 72 570
Salminen Antti 0 0
Salonen Eeva 26 589 26 589
Virolainen Hannu 20 166 20 166
Wegener Frank 13 366 ei sisäpiirissä
Tilintarkastajat
Vattulainen Jukka 0 ei sisäpiirissä