HALLITUKSEN PALKKIOT
Euroa 2012 2011
Jukka Viinanen, puheenjohtaja (21.3.2012 alkaen) 83 142 56 711
Pekka Paasikivi, puheenjohtaja (21.3.2012 asti) 2 400 81 924
Jari Paasikivi, varapuheenjohtaja (21.3.2012 alkaen) 54 321
Elizabeth Armstrong 74 177 59 768
Wolfgang Büchele (21.3.2012 asti) 3 600 51 368
Winnie Fok 66 977 47 768
Juha Laaksonen 46 577 45 368
Kaija Pehu-Lehtonen (21.3.2011 asti) 1 800
Kerttu Tuomas 44 177 42 968
Yhteensä 375 371 387 675
MAKSETUT PALKKIOT JA ETUUDET VUODEN 2012 AIKANA
Euroa Toimitusjohtaja Muu johtoryhmä
Palkka luontoisetuineen 655 605 1 910 533
Suoritusperusteinen tulospalkkio (raha) 0 188 002
Suoritusperusteinen osakepalkkio (raha+osakkeet) 0 0
Yhteensä 665 605 2 098 535

Lisätietoja palkka- ja palkkioselvityksestä on saatavissa Kemiran Internet-sivuilla.