Yritysvastuun johtaminen

Kemira keskittyy järjestelmällisesti yritysvastuuhallintaprosessien kehittämiseen. Kemiralla on ollut yli 20 vuoden ajan EHSQ-hallintajärjestelmä, ja laajempi yritysvastuutoiminta on alkanut vuonna 2011.

Kemiran yritysvastuutoimia ohjaa Kemiran liiketapaperiaatteiden ja EHSQ-politiikan mukaisesti johtoryhmä Sustainability & Public Affairs -tiimin sekä muiden asianomaisten segmenttien ja toimintojen johtajien avustuksella. Viime kädessä vastuu yritysvastuun toteuttamisesta on Kemiran jokaisella liiketoiminnolla, toimipaikalla ja työntekijällä. Myös liikekumppaneiden odotetaan hoitavan yritysvastuuasioitaan vuonna 2012 heille laadittujen Kemiran liiketapaperiaatteiden mukaisesti.

Integroidut hallintajärjestelmät ovat tärkeä työkalu Kemiran yritysvastuuhallinnassa. Suurimmalla osalla Kemiran tuotantolaitoksista on ISO 19001-, ISO 14000- ja OHSAS 18001 -standardit. Vuonna 2012 työ jatkui kahdeksalla uudella ISO 14001-sertifioidulla työmaalla sekä yhdeksällä uudella OHSAS 18001-sertifioidulla työmaalla. Kemiran tavoitteena on saada kaikille toimipaikoilleen ISO 9001-, ISO 14001 ja OHSAS 18001-sertifikaatit.