Henkilöstöluvut

Vuoden 2012 lopussa Kemiralla oli 4 857 työntekijää (2011: 5 006). Vuonna 2012 työntekijöistä 98 % työskenteli kokoaikaisesti ja 2 % osa-aikaisella työsopimuksella. Kaikista työntekijöistä 98 prosentilla oli vakinainen ja 2 prosentilla määräaikainen työsopimus. Määräaikaisista työntekijöistä 29 % oli naisia ja 71 % miehiä.  

Henkilöstömme vaihtuvuus vuonna 2012 oli 11,3 %. Vaihtuvuus oli suurinta Aasian ja Tyynenmeren alueella (20,4 %) ja vähäisintä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (8,8 %).

Vuoden 2012 aikana vanhempainvapaalta palasi 39 Kemiran työntekijää. Heistä 87 % työskenteli yrityksen palveluksessa vuoden 2012 lopussa. Työhönpaluuaste vanhempainvapaalta oli miehillä 75 % ja naisilla 90 %. Valtaosa päättyneistä työsuhteista perustui vapaaehtoisiin irtisanoutumisiin, ja yksi työntekijä irtisanottiin äitiyslomaan liittymättömistä syistä. Työhönpaluuseen ja työssä jatkamiseen vanhempainvapaan jälkeen liittyvät luvut sukupuolittain ovat saatavilla vain niistä maista (Eurooppa ja Etelä-Amerikka), joissa vanhempainvapaista pidetään rekisteriä.

SUKUPUOLIJAKAUMA ALUEITTAIN
% Naisia Miehiä Yhteensä
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 28 72 100
Pohjois-Amerikka 21 79 100
Etelä-Amerikka 18 82 100
Aasian ja Tyynenmeren alue 26 74 100
Yhteensä 25 75 100
HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS SUKUPUOLEN PERUSTEELLA
% Miehiä Naisia
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 8,1 10,6
Pohjois-Amerikka 14,2 10,3
Etelä-Amerikka 11,9 21,3
Aasian ja Tyynenmeren alue 21,5 17,3
Yhteensä 11,2 11,6
UUDET REKRYTOINNIT SUKUPUOLEN MUKAAN
Työntekijöiden lukumäärä %
Miehiä 288 73,1
Naisia 106 26,9
Yhteensä 394 100
UUDET REKRYTOINNIT ALUEITTAIN
Työntekijöiden lukumäärä             %
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 91 23,1
Pohjois-Amerikka 89 22,6
Etelä-Amerikka 79 20,1
Aasian ja Tyynenmeren alue 135 34,2
Yhteensä 394 100
UUDET REKRYTOINNIT IKÄRYHMITTÄIN
Työntekijöiden lukumäärä %
<20 3 0,8
21-30 155 39,3
31-40 137 34,8
41-50 63 16,0
51-60 29 7,3
>61 7 1,8
Yhteensä 394 100
HENKILÖSTÖ LUKUINA
2012 2011 2010 2009 2008
Henkilöstö vuoden lopussa 4 857 5 006 4 935 8 493 9 954
Naiset/miehet, % 25/75 25/75 24/76 32/68 29/71
Naiset/miehet johtoryhmissä 2/9 3/8 3/12 2/12 2/13
Naiset/miehet hallituksessa 3/3 3/4 3/4 2/5 2/5