Henkilöstöresurssien hallinta

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on varmistaa, että Kemiralla on tarvittava osaaminen, vahvat johtajat ja sitoutuneet työntekijät, jotta se voi toteuttaa strategiaansa onnistuneesti.

Osaava henkilöstö on Kemiran ydin, joka toteuttaa yhtiön strategiaa. Kemiran henkilöstöhallinto tarjoaa esimiehille välineet työntekijöiden ja tiimien onnistuneeseen johtamiseen käyttämällä yhteisiä henkilöstöprosesseja, osaamisen kehittämisratkaisuja ja palkitsemisjärjestelmiä. Sen työtä ohjaavat Kemiran liiketapaperiaatteet ja yhtiön arvot:

Kemira kunnioittaa ja noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, tarjoaa tasavertaisia mahdollisuuksia, kohtelee kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti eikä käytä pakko- tai lapsityövoimaa. Kemira kunnioittaa myös työntekijöiden järjestäytymis- ja yhdistymisoikeutta sekä työehtosopimusneuvotteluoikeutta. Työehtosopimukset ja toimintamenettelyjä koskevat määräykset eroavat Kemiran eri toimintamaissa kansallisesta lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista riippuen.

Työntekijöiden edustus

Kemiralla on alueellisia ja kansallisia työntekijöiden edustuskomiteoita, jotka perustuvat alueelliseen ja kansalliseen lainsäädäntöön ja määräyksiin. Kemiran liiketoimintaa ja henkilöstöä koskevista asioista keskustellaan sekä Kemiran eurooppalaisessa yritysneuvostossa että kansallisten työntekijöiden edustuskomiteoiden kokouksissa.