case

Uuden toimintatavan soveltaminen

Sitouttamista työpajojen avulla

Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma on muuttanut työskentelytapoja eri puolilla Kemiraa. Yrityksen uusi toimintatapa lanseerattiin globaaleissa ja alueellisissa työpajoissa, joihin osallistui yhteensä 250 henkilöä. Työpajat järjestettiin yli toiminto- ja segmenttirajojen. Osallistujilla oli hyvä tilaisuus esittää kysymyksiä ja antaa palautetta sekä verkostoitua organisaation eri puolilta tulevien ihmisten kanssa.

Työpajojen pääasiallinen tarkoitus oli keskustella organisaation uudelleenjärjestelyn aiheuttamista muutoksista. "Työpajat järjestettiin oikeaan aikaan, ja niissä annettiin selkeä kuva organisaation muutoksista: mitä ne ovat ja millaisia tuloksia odotamme", Kemira Uruguayn toimitusjohtaja Pedro Cirillo kertoo. "Työpajan kautta pystyimme viestimään tärkeistä aiheista, kuten toimimisesta lähempänä asiakkaan organisaatiota ja nopeammasta päätöksenteosta", Cirillo kuvailee.

RACI – roolien ja vastuiden uudelleenmäärittely

Myös työntekijöiden uudet työtehtävät olivat tärkeässä asemassa työpajojen ohjelmassa, ja niitä käsiteltiin RACI-koulutuksessa. RACI on roolien ja vastuiden määrittämistyökalu, jossa määritellään kuka vastaa asiasta, kuka tekee, kuka osallistuu päätöksentekoon ja ketä informoidaan. "RACI herätti työpajoissa suurta mielenkiintoa ja paljon kysymyksiä. Keskustelujen aikana selvisi, mitä työkalu merkitsee meidän organisaatiollemme ja kuinka sitä käytetään", kertoo Pohjois-Amerikan osaamisen kehittämispäällikkö Leanne Fisher. "RACI-koulutus eri esimerkkitapauksineen antoi mahdollisuuden harjoitella työkalun käyttöä työprosesseissamme käytännössä", Fisher jatkaa.


Kohti jatkuvaa kehittämistä

Työpajat kuuluivat Fit for Growth -ohjelman ensimmäisiin konkreettisiin toimenpiteisiin Kemiralla ja vahvistivat edelleen jatkuvan kehittämisen ja oppimisen kulttuuria. Seuraavassa vaiheessa esimiehet jakavat saamansa tiedon alaisilleen kouluttamalla ja tukemalla heitä uusien toimintatapojen käyttöönotossa koko Kemirassa. Muutosta seurataan myös Pulse-kyselyjen sekä vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutettavan suuremman sitoutuneisuuskyselyn, Voices@Kemiran, kautta.

Pedro Cirillon mukaan tärkeintä on saada ihmiset osallistumaan aktiivisesti uusien toimintatapojen käyttöönottoon ja toteutukseen. "Tämä oli hieno tilaisuus keskustella avoimesti uudesta organisaatiosta ja sen vaikutuksista työntekijöihimme", Cirillo pohtii.