Asiakasvuorovaikutus ja palaute

Kemira on vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa päivittäin sekä epävirallisesti että tilausten käsittelyn ja säännöllisten asiakaskyselyjen kautta. Kemira teki vuonna 2012 globaalin asiakaskyselyn 636 asiakkaalle Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Ulkopuolinen markkinatutkimusyritys teki puhelinhaastattelut yhdeksällä eri kielellä.

Kysely kattoi monia Kemiran asiakasvuorovaikutuksen osa-alueita ja mittasi asiakkaiden käsitystä Kemiran kilpailuasemasta. Asiakkailta kysyttiin esimerkiksi seuraavista asioista:

Kyselyssä yritysvastuulla tarkoitettiin sekä kestävän kehityksen mahdollistavien tuotteiden tarjontaa että kestävää raaka-ainehankintaa, Responsible Care -ohjelmaan sitoutumista, hiilijalanjälkeä ja ympäristömerkkejä. Suurin osa Kemiran asiakkaista arvioi Kemiran toiminnan samalle tasolle tärkeimpien kilpailijoiden kanssa.

Markkinointiviestintäohjeet

Kemiran markkinointiviestintää ohjaa brändipolitiikka, jota tukevat visuaaliset suuntaviivat, näyttelyohjeet, Kemiran tuotenimien nimeämisohjeet sekä vuonna 2012 laaditut viittausohjeet. Ohjeet tarkistetaan säännöllisesti, ja ne ovat Kemiran Corporate Identity -toiminnon vastuulla.

Vuonna 2012 Kemiran markkinointiviestinnässä ei ollut yhtään tapausta, jossa toiminta olisi ollut lainsäädännön, määräysten tai politiikkojen vastaista.