Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Kemira on määrittänyt kolme yritysvastuuhallinnan näkökulmasta tärkeintä sidosryhmää: asiakkaat, osakkeenomistajat ja työntekijät. Kemira keskittyy yhteistyöprosessien järjestelmälliseen kehittämiseen ja avoimen vuoropuhelun ylläpitämiseen tärkeimpien sidosryhmien kanssa.

Tärkeimmät sidosryhmätSitouttaminenEsimerkkejä vuonna 2012 toteutetuista toimista
Asiakkaat
 • Epävirallinen viestintä päivittäisten toimintojen ja asiakaskontaktien kautta
 • Haastattelut, keskustelut ja kyselyt
 • 636 asiakasta osallistui kyselyyn, joka käsitteli asiakasvuorovaikutuksen eri osa-alueita, tuotteiden ja toimitusten laatua, asiakkaiden näkemystä Kemiran kilpailutilanteesta sekä yritysvastuuta.
Osakkeenomistajat
 • Avoin tiedonjako yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä faktoihin perustuvan kuvan luomiseksi Kemirasta sijoituskohteena
 • Järjestelmällinen sitouttaminen varsinaisen yhtiökokouksen, tiedotustilaisuuksien ja kahdenkeskisten tapaamisten kautta
 • Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistui yli 500 Kemiran osakkeenomistajaa
 • Lontoon Pääomamarkkinapäivillä oli yli 70 osallistujaa
 • Useissa eri maissa järjestettiin yhteensä 25 tiedotustilaisuutta ja lähes 300 kahdenkeskeistä tapaamista arvopaperisalkun hoitajien ja muiden edustajien kanssa
 • Sidosryhmäviestintä kemira.com-kotisivun, puhelinneuvottelujen, webcastien sekä sosiaalisen median, kuten Facebookin ja Twitterin kautta.
Työntekijät
 • Vuosittaiset kyselyt ja kehityskeskustelut
 • Työntekijöiden edustuskomiteat, jotka perustuvat alueelliseen ja kansalliseen lainsäädäntöön
 • Kemiran eurooppalaisen yritysneuvoston jokavuotinen kokous sekä työntekijöiden kansallisten edustuselinten kokoukset
 • Epäviralliset henkilöstökokoukset, kuten strategiatilaisuudet ja Kemiran taloudellista tulosta koskevat tapaamiset
 • 2 lyhyttä Pulse-kyselyä, joissa yhteensä 3 322 vastaajaa
 • Henkilökohtaiset kehityskeskustelut 2 533 työntekijälle
 • 13 maailmanlaajuista tiedotustilaisuutta Fit for Growth -ohjelmasta, minkä lisäksi paikallisia tapahtumia
 • Maailmanlaajuiset ja alueelliset johtajuustyöpajat

Tärkeimpien sidosryhmien lisäksi Kemira on aktiivisesti vuorovaikutuksessa myös muiden sidosryhmien, kuten viranomaisten, tieteellisen yhteisön, kansalaisjärjestöjen, toimittajien, tiedotusvälineiden ja liikekumppaneiden kanssa.

Sidosryhmien sitouttamisprosessin kehittäminen

Vuonna 2011 Kemira teki ensimmäistä kertaa olennaisuusarvioinnin tunnistaakseen sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille tärkeät yritysvastuuasiat. Vuonna 2012 olennaisuusmatriisin tärkeimmät aiheet toimivat Kemiran yritysvastuutavoitteiden kehittämisen pohjana.

Vuonna 2012 Kemira keskittyi sidosryhmädialogin kehittämiseen. Tämän tavoitteen mukaisesti toteutettiin kehitysprojekti sidosryhmädialogin prosessien ja sisällön parantamiseksi.