Yhteiskuntatyö

Kemiran tavoitteena on rakentaa aktiivisesti hyviä suhteita niiden yhteisöjen kanssa, joissa sillä on toimintaa. Tämä tapahtuu osallistumalla hyväntekeväisyystyöhön ja yhteiskunnallisiin aloitteisiin ympäristö-, koulutus- ja teknologia-alalla. Vuonna 2012 Kemira asetti tavoitteekseen kehittää yhteiskuntatyötä maailmanlaajuisesti.

Yhteiskuntatyön kautta Kemira voi luoda yhtiöstä myönteistä kuvaa vastuullisena naapurina. Tämä käsittää sekä ympäröivien yhteisöjen että Kemiran omien työntekijöiden osallistamisen. Tavoitteena on edistää vesikemian roolia veteen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Yhteiskuntatyötoimet liittyvät useimmiten veteen, mutta ne voivat koskea myös puhdasta ympäristöä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Aktiivinen osallistuminen paikallisten tarpeiden mukaan

Yhteiskuntatyö nostettiin Kemiran vuonna 2012 määrittelemien yritysvastuutavoitteiden listalle. Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä jokainen Kemiran toimipaikka, jossa on yli 50 työntekijää, on osallistunut yhteistyöhankkeeseen paikallisen yhteisön kanssa vähintään kerran.

Konkreettiset yhteiskuntatyön hankkeet räätälöidään paikallisten tarpeiden mukaan. Mahdollisia toimia voivat olla esimerkiksi avoimien ovien päivät, yhteistyö koulujen kanssa tai muut yritysvastuun edistämistoimet, kuten osallistuminen kansalaisjärjestöjen hyväntekeväisyystoimintaan tai työskentely puhtaamman ympäristön puolesta. 

Vuonna 2012 aloitetut toimet yhteiskuntatyön parissa

Kemira osallistui vuonna 2012 yhteiskuntatyön hankkeisiin 37 toimipaikassa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Näistä 11 toimipaikassa on yli 50 työntekijää. Ne edustavat 38 prosenttia kaikista Kemiran yli 50 työntekijän toimipaikoista.


Esimerkkejä vuoden 2012 toiminnasta Paikka
Kokouksia ja tiedotuskirjeitä
 • USA: Bartow, Baltimore, Fontana, Spokane, Varennes, Bushy Park
 • Slovenia: Ljubljana
 • Ruotsi: Helsingborg
 • Norja: Fredrikstad
 • Kanada:  St. Catharines
Avoimien ovien päivät
 • Itävalta: Krems
 • Kiina: Nanjing
 • Suomi: Äetsä
 • Kanada: Ottawa
Yhteistyö koulujen kanssa
 • Kanada: St. Catharines
 • Alankomaat: Botlek, Tiel
 • Itävalta: Krems
 • Brasilia: Telêmaco Borba
Lahjoitukset paikallisiin hyväntekeväisyys- ja yhdyskuntapalvelujärjestöihin
 • Kanada: St. Catharines
 • Iso-Britannia: Bradford
Paikallisen urheilu- ja kulttuuritoiminnan sponsorointi
 • USA: Itä-Chicago
 • Alankomaat: Botlek, Tiel
 • Itävalta: Krems
 • Norja: Fredrikstad
 • Puola: Police
 • Iso-Britannia: Bradford
 • Kanada:  St. Catharines
Yhteydenpito ympäristövaliokuntien, kaupungin- ja kunnanvaltuustojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa
 • Suomi: Espoo
 • Alankomaat: Tiel