Konsernin ulkopuoliset sitoumukset

Kemira on sitoutunut useisiin konsernin ulkopuolisiin aloitteisiin ja tekee aktiivisesti yhteistyötä lukuisten järjestöjen ja toimielinten, kuten teollisuusjärjestöjen ja proaktiivisten elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

Responsible Care

Responsible Care

Kemira Oyj on sitoutunut kemianteollisuuden kansainvälisen järjestön ICCA:n Responsible Care -ohjelmaan. Responsible Care -ohjelma on kemianteollisuuden maailmanlaajuinen vapaaehtoinen hanke, jossa mukana olevat yritykset tekevät jatkuvaa yhteistyötä terveys-, turvallisuus- ja ympäristötoimintansa parantamiseksi.

Kemiran liiketapaperiaatteet ovat yhdenmukaisia OECD:n monikansallisille yrityksille laatimien toimintaohjeiden kanssa, joissa on otettu huomioon yhteiskunnalliset asiat sekä ympäristö- ja turvallisuustekijät. Kemira päivitti vuonna 2012 liiketapaperiaatteensa OECD:n vuonna 2011 tarkistettujen suositusten mukaisesti.

Maailman kestävän kehityksen yritysneuvosto (WBCSD)

Maailman kestävän kehityksen yritysneuvosto (WBCSD)

WBCSD tarjoaa yrityksille foorumin kestävästä kehityksestä oppimiseen sekä tiedon, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Kemira on mukana yhteistyössä noin 200 yrityksen kanssa 35 eri maasta. Neuvosto käsittelee yksinomaan liike-elämää ja kestävää kehitystä koskevia asioita. Kemira tukee foorumia tarjoamalla omaa vesihallintaosaamistaan.

Euroopan kemianteollisuuden järjestö (CEFIC)

Euroopan kemianteollisuuden järjestö (CEFIC)

CEFIC on Euroopan suurin kemianteollisuuden järjestö. Kemiran toimitusjohtaja Wolfgang Büchele on järjestön hallituksen jäsen.

Kemianteollisuus ry (CIFF)

Kemianteollisuus ry (CIFF)

CIFF edustaa kemianteollisuuden yrityksiä ja huolehtii liiketoiminta- ja teollisuusasioista sekä työmarkkinapolitiikasta. Kemira oli vuonna 2012 edustettuna hallituksen lisäksi useissa valiokunnissa, kuten energia- ja ympäristövaliokunnissa. 

Cleantech Finland

Cleantech Finland

Cleantech Finland -ohjelma yhdistää Suomen suurimmat cleantech-yritykset ja -asiantuntijat. Kemira liittyi Cleantech Finland -ohjelmaan tehdäkseen tunnetuksi vesiratkaisujaan niin kunnallisen vedenkäsittelyn kuin erilaisten teollisuusprosessien alalla. Kemira teki vuonna 2012 yhteistyötä suomalaisten korkeakoulujen kanssa cleantech-ratkaisujen edistämiseksi.

Itämeren toimintaryhmä (BSAG)

Itämeren toimintaryhmä (BSAG)

Kemira osallistuu aktiivisesti Itämeri-sitoumukseen. Itämeri-sitoumuksen aloitti puolueeton järjestö BSAG, joka perustettiin maaliskuussa 2008 tavoitteenaan pelastaa Itämeri. Kemiran liiketoiminnoilla on suora vaikutus Itämeren jätevesikuormituksen vähentämiseen.

Plan

Plan

Plan on kansainvälinen humanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö, joka parantaa pysyvästi kehitysmaiden lasten elämänlaatua. Kemira ja Plan tekevät yhteistyötä ja pyrkivät turvaamaan lasten oikeuden veteen, terveyteen ja kehitykseen erityisprojekteissa Etiopiassa, Boliviassa ja Intiassa. Kemira ja Plan ovat tehneet vuonna 2012 yhteistyötä paremman tulevaisuuden tarjoamiseksi intialaisille koululaisille.

Millennium-palkinto

Millennium-palkinto

Kemira on yksi Suomen Millennium-teknologiapalkinnon pääkumppaneista. Joka toinen vuosi myönnettävän palkinnon arvo on 1 000 000 euroa. Kemiran tavoitteena on edistää suomalaista tietotaitoa kemian alalla.

Kemianluokka Gadolin

Kemianluokka Gadolin

Kemira tukee Kemianluokka Gadolinia, joka toimii Helsingin yliopiston kemian laitoksen kemian opetuksen keskuksessa (Kemma). Kemianluokka Gadolin tukee kemian oppimista ja opetusta kasvattamalla tietoisuutta kemian alan opiskelusta, tutkimuksesta ja teollisuudesta.

Energia- ja ympäristöklusteri (CLEEN Oy) ja Metsäklusteri Oy

Energia- ja ympäristöklusteri (CLEEN Oy) ja Metsäklusteri Oy

Suomeen perustetut strategiset huippuosaamisen keskittymät (SHOK) ovat julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia, joiden tavoitteena on nopeuttaa innovaatioprosesseja. CLEEN perustettiin SHOK:n sisälle helpottamaan energia- ja ympäristöalan tutkimusta. Kemira on yksi CLEENin osakkeenomistajista, ja se pyrkii helpottamaan CLEENin strategisten tutkimusalojen valintaprosesseja. Kemira vaikuttaa myös metsäalan strategisessa Metsäklusteri Oy:ssä, joka on yksi Suomen kuudesta SHOK-keskuksesta.

Suomen vesifoorumi ry (FWF)

Suomen vesifoorumi ry (FWF)

Suomen vesifoorumi on Suomen yksityisen ja julkisen vesisektorin verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa vesiosaamista ja löytää ratkaisuja maailmanlaajuisiin vesihaasteisiin. Kemira osallistuu foorumiin yhdessä kaupallisten yritysten, valtionlaitosten, kansalaisjärjestöjen, tieteellisten laitosten ja vesialan järjestöjen kanssa ja pitää tällä hetkellä hallussaan hallituksen varapuheenjohtajan paikkaa.