case

Itämeren elvyttäminen

Vesistöihin päätyvät ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Merkittävistä toimenpiteistä huolimatta rehevöityminen on akuutti ongelma. Itämereen vuotaa jäteveden mukana suuria määriä maatalouden ja maaperän sedimenttikerrosten fosforia, joka vähentää hapen määrää merenpohjassa.

Kemira on mukana Baltic Sea Action Groupissa (BSAG), joka on puhtaamman Itämeren puolesta työskentelevä riippumaton organisaatio. Itämeri-sitoumuksellaan Kemira on lupautunut jakamaan osaamistaan ja tutkimuspanostaan arvokkaan lietepohjaisen ravinnetypin ja -fosforin palauttamiseksi luonnon kiertokulkuun turvallisesti ja ilman rehevöitymisriskiä.

Kemira on sitoutunut vedenkäsittelyyn koko Itämerellä

Suomen ja Baltian maiden Municipal & Industrial -segmentin johtaja Aija Jantunen muistuttaa, että Kemira osallistuu kemialliseen vedenkäsittelyyn lähes kaikissa Itämeren kaupungeissa. "Meillä on osaamista Itämeren kuormittumisen vähentämiseksi ja ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi kustannustehokkaasti. Koemme, että BSAG-ohjelmaan osallistuminen on velvollisuutemme", Jantunen sanoo. 

Kemiran sitoutuminen BSAG-ohjelmaan on johtanut kahteen suureen tutkimusprojektiin, joiden tavoitteena on parantaa ravinteiden kierrätystä ja orgaanisten saastuttavien aineiden poistoa. Toisessa keskitytään typen tehokkaaseen poistamiseen ja toisessa fosforin kierrätykseen.

Tietoisuuden lisääminen

Kemira osallistui kesällä 2012 suomalaisen kymmenosaisen Itämeri-sarjan tekoon. Sarjan toteuttivat vapaaehtoiset toimijat, joista kaikki ovat jollain tavalla sitoutuneet Itämeren suojelemiseen. Kemira toimi ohjelmassa asiantuntijana. "Ohjelman kautta haluamme saada ihmiset puhumaan rehevöitymisongelmasta", Jantunen kertoo. "Haluamme, että ihmiset alkaisivat ajatella, mitä me yksilöt voimme tehdä Itämeren pelastamiseksi", hän jatkaa. Tietoisuuden lisäämisen kautta aihe saavuttaa myös poliitikot, jotka lopulta tekevät tärkeät päätökset Itämeren kunnostamisesta.