case

Kemira ja Plan rakentavat parempaa tulevaisuutta Intian koululaisille

Yhteisiä projekteja kolmella mantereella

Kemira on työskennellyt Plan-järjestön kanssa lasten hyväksi jo useamman vuoden ajan. Viimeisin yhteistyöprojekti toteutettiin Intiassa. Plan on kansainvälinen kehitysyhteistyöjärjestö, joka edistää lasten oikeuksia ja toteuttaa projekteja 50 maassa. Vuosina 2009–2011 Kemira osallistui kolmeen projektiin. Etiopiassa keskityttiin lastentauteihin, terveysvalistukseen ja puhtaan veden saantiin, kun taas Boliviassa panostettiin varhaislapsuuden palveluihin, kuten lasten hygieniavalistukseen. Intian Garsainissa toteutetussa projektissa keskityttiin puolestaan koulujen vesi- ja sanitaatiopalveluihin. Yhteistyö Garsainissa jatkui kesäkuuhun 2012 asti.

Enemmän oppilaita ja parempi terveys

Garsainin kouluissa oli kiireellinen tarve vesi- ja saniteettiohjelmalle. Intian juomaveden toimituksesta vastaavan ministeriön mukaan viisi maan kymmenestä yleisimmästä lasten kuolinsyystä liittyy veteen, sanitaatioon ja hygieniaan, ja jopa 1 000 lasta kuolee päivittäin ripuliin.

Plan India kartoitti lähes 2 500 intialaiskoulun kunnon ja totesi, että 80 prosentissa kouluista vessat olivat käyttökelvottomia ja 90 prosentissa kouluista veden laatu oli riittämätön. Planin mukaan koulujen vedenlaadun ja elinympäristön puhtauden parantamisesta on paljon muutakin hyötyä kuin myönteiset terveysvaikutukset. Muita vaikutuksia ovat muun muassa koulussa käynnin lisääntyminen ja keskeytysten väheneminen, erityisesti teinityttöjen kohdalla. 

Konkreettisia toimia ja valistusta tulevaisuutta varten

Kemiran ja Planin kehitysyhteistyöprojektissa Garsainissa keskityttiin hygienian parantamiseen ja juomaveden toimittamiseen kohdealueen kouluihin sekä viranomaisten valistamiseen näiden asioiden tärkeydestä. Projektin myötä seitsemän koulua sai perusviemäröintijärjestelmän, tuhannet koululaiset osallistuivat hygieniaopetukseen ja työpajoja järjestettiin tietoisuuden lisäämiseksi. Näiden toimintojen kautta lapset, opettajat ja yhteisön jäsenet saivat arvokasta tietoa elinympäristön puhtaanapidosta ja hygieniasta. Lisäksi kouluihin perustettiin vesi- ja sanitaatiokomiteoita, jotka ovat tästä eteenpäin vastuussa mahdollisten ongelmien viemisestä viranomaisten tietoon.