case

Kemira osallistui vesialan tapahtumiin ympäri vuoden

Kemira osallistui vuoden 2012 aikana erilaisiin, innovatiivista ja kestävää vedenkäyttöä käsitteleviin tapahtumiin. Tapahtumien tavoitteena oli edistää luovuutta, innovaatiota, osaamista ja tietotaitoa parempien vesiratkaisujen ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Maailman vesifoorumi Marseillessa

Maailman suurin vesialan tapahtuma, maailman vesifoorumi, pidettiin Marseillessa maaliskuussa 2012. Kemira osallistui foorumiin yhdessä muun muassa Cleantech Finlandin, Suomen vesifoorumi ry:n ja VTT:n kanssa. Yksi tapahtuman tavoitteista on jakaa erilaisia vedenhallintakäytäntöjä ja -ideoita. Kemira esitteli useita ratkaisuja, kuten järvien kunnostuksen, fosforinpoiston, taloudellisen ja kestävän lietteenhallinnan sekä veden laadun hallinnan älykkään etädiagnosointijärjestelmän.

Kolmen vuoden välein järjestettävä maailman vesifoorumi houkuttelee ajankohtaisista aiheista kiinnostuneita paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä jakamaan parhaita käytäntöjään ja ideoitaan yhteisten tavoitteiden määrittämiseksi ja konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Foorumin tavoitteena on nostaa vesiasiat korkeammalle poliittisella agendalla. Kaikille on taattava, 189 YK:n jäsenmaan tunnustama, oikeus veteen.

Foorumissa sadat toimijat, kuten YK:n virastot, hallitukset, parlamentaarikot, paikallisviranomaiset, lahjoittajat, vesialan ammattilaiset ja kansalaisjärjestöt tekivät yhteensä yli sata sitoumusta tämän arvokkaan resurssin säilyttämiseksi ja hallitsemiseksi.

Rio +20 Earth Summit -kokous

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kuvaili Earth Summit -kokousta "elämämme tilaisuudeksi" ja onnistui lausunnollaan herättämään kansainvälistä kiinnostusta kesäkuussa 2012. Kokouksen aiheet liittyivät kestävään kehitykseen: vihreä talous, institutionaalisen kehyksen luominen kestävälle kehitykselle sekä yleismaailmallisten kestävän kehityksen tavoitteiden määrittäminen päättäjien hyväksyttäviksi. Suomelle kokouksen tärkein aihe oli vesi. Kemira osallistui ennen kokousta lukuisiin kansallisiin Rio +20 -valmistelukokouksiin, joissa tärkeimpiä aiheita olivat tehokkaampi vedenkäyttö, vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille sekä innovatiivinen investointi.

Kemira toimi kommentaattorina Suomen virallisessa sivutapahtumassa, jonka päämääränä oli kartoittaa globaaleja vesitavoitteita. Suomen valtion isännöimän tapahtuman nimi oli Sustainable Development and Water: Global Goal, Targets, Partnerships (Kestävä kehitys ja vesi: globaalit tavoitteet ja kumppanuudet). Kemiran edustaja kertoi tapahtumassa yhtiön näkökannan siihen, mikä voisi olla yksityisen sektorin rooli vesitavoitteen saavuttamiseksi.

Virallisessa YK:n suuryritysten ja teollisuuden tapahtumassa BASD Business Day:ssa (Business Action for Sustainable Development) Kemiraa pyydettiin toimimaan puheenjohtajana pyöreän pöydän keskustelussa, joka käsitteli vettä resurssina muussa käytössä. Tavoitteena oli käsitellä neljää yrityselämälle keskeistä veteen liittyvää teemaa:

  • nopeuttaa ohjelmia, joilla parannetaan turvallisen juomaveden saatavuutta ja hygieniaa kaupungeissa ja maaseudulla,
  • jakaa yhteistä näkemystä ja hyväksyä jätevedenkäsittelyä koskevia toimintasuunnitelmia,
  • toteuttaa koordinoituja prosesseja vesi- ja energia-alan sekä maatalouden (ruoka, rehu, kuitu, polttoaine) verkostoissa ja
  • varmistaa talouden kestävyys kaikkien vesipalvelujen tarjoamiseksi kestävästi.

Singaporen kansainvälinen vesiviikko

Singaporen kansainvälinen vesiviikko 2012 pidettiin heinäkuussa, ja se houkutteli paikalle yli 18 000 osallistujaa 104 eri maasta ja alueelta. Tapahtuma on globaali areena innovatiivisten vesiratkaisujen jakamiseen ja kehittämiseen, ja siihen osallistuu vesialan johtajia ja toimijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Tapahtuman aikana järjestettiin keskusteluja veteen liittyvistä asioista, verkostoiduttiin alan tärkeimpien toimijoiden kanssa ja esiteltiin johtavia teknologioita. Kemira esitteli vesiviikon aikana seitsemän vedenkäsittelyratkaisua eri teollisuudenaloille kuten jätevedenkäsittelyyn, valumavesien hallintaan ja arseenin poistoon turvallisen juomaveden valmistamiseksi.

Maailman vesiviikko Tukholmassa

Elokuussa Tukholman kansainvälisessä vesi-instituutissa järjestettiin suuri vesitapahtuma. Vuosittain yli 200 yhteistyöorganisaatiota kokoontuu keskustelemaan maailman vesiasioista. Vuonna 2012 maailman vesiviikon teemana oli veden ja ruoan turvallisuus. Kemira osallistui viikon aikana useisiin tapahtumiin ja isännöi luentoa kemiallisen jätevedenkäsittelyn uusimmista visioista.

Kemira on yksi Tukholman vesipalkinnon perustajista. Vesipalkinto on yksi tärkeimmistä palkinnoista, joka myönnetään tunnustuksena erinomaisista saavutuksista vesitoiminnoissa. Se voidaan myöntää yksityisille henkilöille, instituutioille tai organisaatioille, joiden työ edistää merkittävästi vesiresurssien säilymistä ja suojelua sekä maapallon asukkaiden ja ekosysteemien terveyttä. Tukholman vesipalkinnon sai tänä vuonna International Water Management Institute tunnustuksena uraauurtavasta tutkimustyöstä maatalouden vedenhallinnan, ruokaturvan ja ympäristöterveyden parantamiseksi sekä kehitysmaiden köyhyyden helpottamiseksi.