case

Tutkimusyhteistyötä cleantech-ratkaisujen edistämiseksi

Investoinnit cleantech-ratkaisuihin parantavat kilpailukykyä

Kemira tekee yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa kaksivuotisessa Cleantech Solutions – Co-creating Environmental Solutions with Lead Customers -tutkimusprojektissa. Mukana tutkimuksessa on myös kaksi muuta Suomen johtavaa cleantech-yritystä, Outotec ja Metso. Projektin tavoitteena on löytää uusia tapoja parantaa suomalaisyritysten kilpailukykyä innovatiivisten cleantech-ratkaisujen tarjonnassa. Tärkein menestystekijä on toimittajien ja lead- eli kärkiasiakkaiden välinen yhteistyö: tarvitaan sellaisia uusia prosesseja ja työkaluja, joilla voidaan edistää cleantech-ratkaisujen yhteiskehitystä, ympäristövaikutusten ja asiakasarvon arviointia sekä kaupallistamista.

Kemiran ratkaisut parantavat energia- ja vesitehokkuutta

Cleantech-ratkaisut ovat tuotteiden ja palvelujen integroituja yhdistelmiä, joiden tarkoituksena on tuottaa asiakkaille ja koko yhteiskunnalle ympäristöetuja sekä taloudellista hyötyä. Kemiran cleantech-ratkaisuja ovat muun muassa teollisen vedenkäsittelyn menetelmät, jotka mahdollistavat raakaveden tai kierrätetyn veden käytön kaivosteollisuuden prosesseissa.

Kemiran tavoitteena on löytää tutkimusprojektin kautta uusia ratkaisuja kaivosteollisuuteen, jonka ympäristövaikutuksia se pyrkii vähentämään. Kemiran näkökulmasta projektin tarkoituksena on edistää uusien vedenkäsittelyratkaisujen kehittämistä ja kaupallistamista yhdessä Kemiran kaivosteollisuuden asiakkaiden kanssa.