ChemSolutions

ChemSolutionsille vuosi 2012 oli myönteisen kehityksen vuosi, jonka aikana strategia selkiintyi ja kannattavasta kasvusta oli yhä enemmän merkkejä. Markkinat kasvoivat vahvasti erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja APAC-alueella. ChemSolutionsin strategisena tehtävänä on edelleen arvon maksimointi, ja segmentti keskittyy selkeästi kannattavuuteen ja rahavirran luomiseen.

ChemSolutions-segmentissä erityisesti muurahaishappojen kysyntä kasvoi voimakkaasti kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa. Toinen, erityisesti vuoden toisella neljänneksellä esille tullut kehityssuuntaus oli raaka-ainehintojen nopea nousu.

Yksi elintarviketeollisuuden leipomotuotteiden säilöntäaineisiin liittyvä haaste oli raaka-ainehintojen ja käyttökustannusten vaihteluista johtuva kilpailijoiden aseman vahvistuminen Pohjois-Amerikassa. Tämä on ollut voimistuva kehityssuuntaus viime vuosina, mutta erityisesti vuonna 2012.

Kemira keskittyy strategiansa mukaisesti veden laadun ja määrän hallintaan ja osana tätä strategiaa ilmoitti myyvänsä elintarvike- ja lääkeliiketoimintansa sekä asetaattipohjaisten kemikaalien liiketoiminnan Niacetille (Niagara Falls, USA) joulukuussa 2012. Kauppaan sisältyy myös Tielin tehdas Alankomaissa.

Muutoksia parempaan

Kemiran Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelmalla oli merkittäviä vaikutuksia segmentissä, mikä näkyi vahvimmin suurimmassa tuotantolaitoksessa Oulussa. Tuotantolaitoksen tehokkuus tutkittiin tarkkaan tehokkuuden, työmenetelmien ja tulevaisuuteen suuntautumisen näkökannoilta. Tulosten pohjalta ryhdyttiin vuoden viimeisellä neljänneksellä toimenpiteisiin, jotka jatkuvat vuonna 2013. Joissakin tapauksissa on ollut kyse vähennyksistä, minkä lisäksi tuotevalikoimaan on tehty merkittäviä parannuksia. Tuotevalikoimaparannukset pitävät sisällään päätöksiä, joiden tavoitteena on kehittää ChemSolutionsin kilpailukykyä.

Arviointi- ja parannusprosessin sekä Tielin tehtaan ja siihen liittyvien liiketoimintojen myynnin myötä ChemSolutionsin strateginen suuntaus on nyt selkeämpi. Muurahaishappopohjaisella liiketoiminnalla on erityinen kilpailuetu, ja sitä kehitetään tulevaisuudessa muiden asiakasmenestysten kanssa, korostaen segmentin osaamista ja jatkojalostussovellusten markkinoita.

Tuotteiden sekä omien prosessien parantaminen

ChemSolutions lanseerasi tänä vuonna nahan värjäysaine Tanfor T:n, joka on saanut asiakkailta erittäin myönteistä palautetta. Tämä vaaraton aine on suunniteltu tehostamaan värjäystä kestävästi, ja se on vastaus markkinoiden vaatimuksiin koostumuksen, prosessin, värjäyslaadun ja ympäristötoiminnan näkökulmasta.

Kestävä kehitys on työn alla myös segmentin omissa toiminnoissa. ChemSolutionsin suurimman Oulun tuotantoyksikön tehokkuuskampanjan tavoitteena on laskea muurahaishapon tuotannon energiankulutusta. Tulevien investointien tavoitteet liittyvät sekä tehokkuuteen että energiankulutukseen.

Tulevaisuus

Talouskehitys ja sen vaikutukset ovat tähän asti olleet ChemSolutions-segmentissä suotuisia, eikä maailmanlaajuisella taantumalla ole ollut merkittävää vaikutusta ChemSolutionsiin. Globaalit kehityssuuntaukset vaikuttavat kuitenkin myös nahka- ja tekstiiliteollisuuteen, ja sitä kautta vaikutukset voivat näkyä kielteisesti koko segmentin liiketoiminnassa. Toinen mahdollinen huolenaihe on tärkeimpien raaka-aineiden nopea kallistuminen.

Fit for Growth -ohjelman täytäntöönpano jatkuu ChemSolutions-segmentissä vuonna 2013, mikä auttaa optimoimaan organisaatiota ja hyödyntämään sen etuja. Oulussa seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavien tehokkuusparannusten myötä ChemSolutionsin todellista potentiaalia päästään hyödyntämään.