case

Menestyksekäs yhteistyö jatkuu Lapinlahdella

Jäteveden palvelusopimus uusittiin

Kemira Operon Oy ja Lapinlahden Vesi Oy ovat sopineet Suoniemen jätevedenkäsittelylaitoksen ja pumppausasemien palvelusopimuksen jatkamisesta seuraavan 6,5 vuoden ajan. Kemira Operon tarjoaa sekä kunnallisia että teollisia vedenkäsittelypalveluja.

Jätevedenkäsittelylaitosten toiminnan ulkoistamisen etuna on palvelujen tehokas tuotanto sekä ennen kaikkea ihmisten ja ympäristön turvallisuus. "Yhteistyön alettua vuonna 2007 käsittelylaitoksen ja pumppausasemien ympäristöriskit ovat pienentyneet huomattavasti. Tämä vähentää myös pistelähteiden saastumista Onkivedellä", kertoo Kemira Operonin toimitusjohtaja Tapio Korttilalli. Korttilalli painottaa myös, että yhteistyöstä hyötyvät kaikki osallistujat. "Korkealaatuinen sertifioitu toiminta on palkitsevaa niin asiakkaalle kuin palveluntarjoajalle."

Uudistettu sopimus tuo huipputuloksia

Uusi palvelusopimus laajenee koskemaan myös Varpaisjärven jätevedenkäsittelylaitosta ja pumppausasemia. Lisäksi se kattaa Lahdenperän vesiosuuskunnan runkoviemärin pumppausaseman operoinnin ja kunnossapidon. Kahden jätevedenkäsittelylaitoksen ja noin 70 pumppausaseman operoinnin sisältävän sopimuksen arvo on noin miljoona euroa vuodessa. "Olemme tyytyväisiä erinomaisen yhteistyökumppanin kanssa solmimaamme sopimukseen", sanoo Lapinlahden kunnanjohtaja Marko Korhonen.

Yhteistyön aikana laitosta on uudistettu ja pumppausasemien luotettavuutta parannettu. Laitoksen puhdistustulokset ovat huippuluokkaa: sen typenpoistokapasiteetti on yli 95 %, mikä on Suomen korkeimpia. Valion tehtaan merkittävän jätevesikuormituksen vuoksi Suoniemen käsittelylaitos on paljon suurempi kuin kunnalliset käsittelylaitokset yleensä. "Pienen kunnan vesilaitos pääsee hyödyntämään Kemiran asiantuntemusta suurien laitosten haasteista", Korttilalli sanoo. "Lapinlahden Vesi Oy:n johto voi nyt keskittyä asiakaspalveluun ja verkostojen rakentamiseen. Nukkuakin voi rauhallisin mielin, kun jätevedenkäsittely on ammattilaisten käsissä."