case

NSR: Biokaasun tuotannon kasvattaminen kestävästi

Biokaasu vastaa uusiutuvan energian kysyntään

Etelä-Ruotsissa toimiva jätteiden kierrätykseen erikoistunut NSR on maan johtavia biokaasuntuottajia. Edistyksellinen yritys on tullut tunnetuksi uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen keskittyvästä kestävästä vedenhallinnasta. NSR:n biokaasutehtaan täyskiertoon perustuvassa prosessissa lähtöaineesta saadaan biokaasua, ja jäljelle jäävä mädätysjäännös käytetään biolannoitteena paikallisilla maatiloilla. Menettely auttaa minimoimaan maantäyttöön päätyvän jätteen määrän.

NSR:n Helsingborgin biokaasutehtaalla käsitellään vuosittain 70 000 tonnia orgaanista lähtöainetta, ja tehtaan tavoitteena on tuottaa neljä miljoonaa kuutiometriä jalostettua kaasua vuonna 2012. NSR:n pitkän aikavälin tavoitteet ovat korkeammalla. Yritys aikoo kasvattaa jalostetun kaasun tuotannon neljästä kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin, mikä tarkoittaa biokaasutehtaan kapasiteetin kaksinkertaistamista.

BDP-tekniikka kasvattaa orgaanista kuormitusta

NSR:n tutkijan Irene Bohnin mukaan oikean ratkaisun kriteerit ovat selkeät. "Tavoitteenamme on resurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen ympäristön kannalta parhaalla tavalla." NSR on jo tehostanut Helsingborgin biokaasutuotantoa Kemiran BDP (Biogas digestion Product) -tekniikalla toteutetulla mädätyskäsittelyllä. Kemiran BDP-tekniikka perustuu raudan, suolahapon ja hivenaineiden yhteisvaikutukseen, joka lisää biokaasutuotantoa. Tämän käsittelyn avulla NSR on kasvattanut orgaanista kuormitusta noin 33 prosenttia ja lisännyt biokaasutuotantoaan merkittävästi.

Joustavampi ja vakaampi prosessi BDP-käsittelyn avulla

BDP-käsittely vakauttaa biokaasun tuotantoprosessin ja poistaa monia aikaisempia ongelmia. "Ennen BDP 825 -tuotteen käyttöönottoa haihtuvat rasvahapot tekivät prosessista epävakaan", sanoo Irene Bohn. "BDP-käsittelyn jälkeen haihtuvien rasvahappojen määrä laski ja pystyimme nostamaan orgaanisen kiintoaineen määrää tehostaen samalla biokaasutuotantoamme." NSR:n prosessi-insinööri Marcus Möller huomauttaa, että käsittely on myös lisännyt merkittävästi joustavuutta. "Prosessi ei reagoi yhtä herkästi muutoksiin ja mahdollisiin häiriöihin. Koko tuotantolinja on vakaampi sallien vaihteluja ja muutoksia entistä huomattavasti paremmin."