case

Jäteveden tehokasta käsittelyä nikkelijalostamossa

Puutteellinen vedenkäsittely uhkasi nikkelin tuotantoa

Vedenkäsittelyongelmien kanssa painiskelevassa nikkelijalostamossa hyödynnettiin Kemiran vesikemia- ja vedenkäsittelyosaamista. Jalostamo pyysi avaintoimittajaansa Kemiraa tutkimaan ja kehittämään vaihtoehtoisia vedenkäsittelymenetelmiä lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämiseksi.

Nikkelijalostamon perinteinen vedenkäsittelymenetelmä oli osoittautunut tehottomaksi. Prosessissa kaikki jätevesi kerättiin yhteen keskussakeuttimeen, johon lisättiin erotteluprosessia edistävää kationista flokkausainetta. Tuotantomäärien kasvaessa myös jäteveden määrä kasvoi ylittäen jalostamon käsittelykapasiteetin. Jos kiintoaineiden määrä ylivuodossa ylittää tietyn arvon, tulisi tuotantoa joko laskea tai se pitäisi keskeyttää kokonaan. Tämä johtaisi jalostamossa merkittäviin taloudellisiin tappioihin.

Kiintoaineiden tason pitäminen vaatimustenmukaisena tuotantomäärien kasvaessa

Kemira arvioi koko vedenkäsittelyprosessin ja tutki anionisten ja nonionisten polymeerien toimivuutta kationisen flokkausaineen korvikkeena. Sovellustestaus osoitti, että Kemiran anioniset ja nonioniset Superfloc-polymeerit saivat aikaan huomattavasti paremman erottelutuloksen kuin kationinen tuote. Uusien polymeerien käyttöönoton jälkeen jätevedenkäsittelyn kokonaiskapasiteetti on kasvanut. Nikkelin tuotantomäärä on noussut sen vaikuttamatta kuitenkaan kielteisesti vedenkäsittelyprosessiin, ja samalla kiintoaineiden taso on pysynyt vaatimustenmukaisena.