case

Kitkan vähentäjäaine KemFlow tehostaa vesisärötystä

Haaste: Tarjota kitkan vähentäjäaine, joka täyttää tiukimmatkin tehokkuusvaatimukset

Särötyksen tehokkuus tiiviissä kaasuesiintymissä vaikuttaa merkittävästi kaasulähteen tuotantovauhtiin. Kitkan vähentäjäaineet auttavat tehostamaan vesisärötystä, mutta kemian on toimittava monenlaisissa prosesseissa, joiden vedenlaatu vaihtelee. Suolaisen palautusveden käyttömahdollisuus vähentäisi muiden vesilähteiden, kuten makean veden, tarvetta, jos kitkan vähentäjäaineen tehokkuutta voitaisiin parantaa erittäin suolaisen veden kohdalla. Särötyksessä käytettävät nesteet eivät myöskään saa kontaminoida lähdettä bakteereilla, jotka aiheuttavat mikrobikasvustoa, joka puolestaan voi johtaa mikrobiologiseen korroosioon, tuotantotappioihin sekä lähteen hapattumiseen biogeenisen vetysulfidin (H2S) vuoksi.

Monet särötyssovelluksissa käytettävät biosidit ovat tehokkaita ja lyhytkäyttöisiä tuotteita, mutta särötysnesteiden kanssa ruiskutettavien pitkäkestoisten säilöntäbiosidien käyttö auttaa varmistamaan tuotannon jatkuvan laadun sekä estää mikrobikasvuston, mikrobiologisen korroosion ja biogeenisen vetysulfidin muodostumista.

Tarvittiin siis tuote, joka vähentää kitkaa ja täyttää tehokkuusvaatimukset myös erittäin suolaisen veden kohdalla. Ratkaisun piti myös toimia hyvin biosidin kanssa, joka takaa pitkäkestoisen säilönnän säiliössä.

Kitkan vähentäjäaine KemFlow A-4251 ja AMA-324 -biosidi tarjosivat parempaa tehoa

Kemiran kitkan vähentäjäaine KemFlow A-4251 toimi kilpailevia tuotteita tehokkaammin erittäin suolaisen veden kohdalla. Asiakkaan etuja olivat alhaisempi pintapaine, alhaisemmat tehovaatimukset sekä pienempi annos, mikä alentaa ohjelman kokonaiskustannuksia.

AMA-324-biosidin käyttö kitkan vähentäjäaineen KemFlow A-4251 kanssa toi synergiaetuja ja vähensi kitkaa tehokkaammin, laski inversioaikaa sekä tehosti kaasuntuotannon säilöntää. Lisäksi pienempi annos KemFlow A-4251 -ainetta alensi makean veden tarvetta ja pienensi näin kitkan vähentäjäainepaketin ympäristövaikutusta.