Paper

Tarjoamme vesi-intensiiviselle massa- ja paperiteollisuudelle kemikaaleja ja tuotekokonaisuuksia, jotka parantavat asiakkaiden kannattavuutta sekä vesi-, raaka-aine- ja energiatehokkuutta. Ratkaisumme tukevat kestävää kehitystä.

Asiakkaat: Massa- ja paperiteollisuus

Markkina-alue: Maailmanlaajuinen

Tuotteet ja palvelut: Kemialliset ratkaisut koko tuotantoprosessiin massan valmistuksesta paperin valmistukseen ja veden käsittelyyn

AVAINLUVUT
Milj. euroa 2012 2011
Liikevaihto 1 002,0 973,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 86,2 75,4
Liikevoitto 55,2 79,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 8,6 7,7
Liikevoitto, % 5,5 8,2
Investoinnit 66,4 43,5
Rahavirta investointien jälkeen ilman korkoja ja veroja 30,6 90,9