case

FennoClean PFA – uudenlaista mikrobien torjuntaa pehmopaperikoneilla

Kestävää mikrobiologian hallintaa

Pehmopaperiteollisuutta ohjaavat yhä vahvemmin ympäristö- ja yritysvastuutavoitteet. Siitä huolimatta useimmat tehtaat edelleen käyttävät koneiden puhtaana pitämiseen aktiiviseen klooriin perustuvia kemikaaleja, joista osa voi olla haitallisia ympäristölle ja paperikoneille.

Vuonna 2011 Kemira esitteli FennoClean PFA:n, uuden teknologian pehmopaperikoneiden mikrobien torjuntaan. FennoClean PFA –ohjelman tehoaine on muurahaishapon peroksidijohdannainen, joka tuhoaa mikrobeja. Muurahaishapon ja vetyperoksidin oikeasta yhdistelmästä syntyy erittäin tehokas desinfiointiaine.

FennoClean PFA on kloorivapaa hapettava biosidiohjelma, jonka teho perustuu uuteen aktiiviaineeseen, permuurahaishappoon. Muurahaishappo ja vetyperoksidi ovat merkittävästi vaarattomampia kuin perinteiset biosidit. Lisäksi permuurahaishappo on täysin biologisesti hajoava ja halogeeniton, eikä siitä vapaudu ympäristöön haitallisia AOX-yhdisteitä.

Hygieenisempi lopputuote

FennoClean PFA:ta käytetään tällä hetkellä useissa ensikuitupohjaisissa pehmopaperitehtaissa ympäri Eurooppaa, ja tulokset ovat vaikuttavia. FennoClean PFA on korroosioturvallinen ja ympäristöystävällinen tuote, joka pitää paperikoneen puhtaana ja lopputuotteen hygieenisenä. FennoClean PFA:n tärkeä etu onkin lopputuotteen puhtaus, sillä osa pehmopaperin ostajista vaatii todistuksen siitä, että tuotteessa ei ole biosidijäämiä. Tulevaisuudessa tämä on kestävien ja ympäristöystävällisten kuluttajatuotteiden valmistajille entistä tärkeämpää.