case

Kemira KemFlite – lisää ajettavuutta ja laatua ilman saostumia

Sujuvampaa paperintuotantoa

Kemira KemFlite on paperin- ja kartonginvalmistusprosessissa esiintyvien haitallisten anionisten ja hydrofobisten partikkeleiden hallintaan kehitetty konsepti, joka estää tahmaavien partikkeleiden saostumisen paperi- ja kartonkikoneilla. Aiemmin näitä haitallisia partikkeleita on ollut vaikea mitata ja hallita. Laboratorio- ja kenttätutkimukset ovat osoittaneet, että hydrofobiset partikkelit ja erityisesti partikkelikoon kasvu – agglomeroituminen – johtaa usein saostumien muodostumiseen ja vaikuttaa siten paperikoneen ajettavuuteen ja lopputuotteen laatuun. KemFlite-konseptin avulla partikkeleiden määrää ja kokoa voidaan mitata ja hallita ennen kuin ne muodostavat suurempia agglomeraatteja ja saostumia.

Prosessiosaamista ja sovellusteknologiaa

KemFlite-konseptissa yhdistyvät Kemiran vahva paperinvalmistusosaaminen, laaja valikoima saostumanestotuotteita ja tehokkaat uudet analyysi- ja monitorointilaitteet kuten Kemira Flyto. Näiden ansiosta Kemira voi tarjota asiakkailleen räätälöityjä ratkaisuja saostumien hallintaan.

Kemira Flyto on ainutlaatuinen mittalaite, jolla määritetään eri prosessipisteistä otettujen näytteiden partikkelikokoa, määrää ja hydrofobisuutta. Sen avulla voidaan tunnistaa prosessin ongelmakohdat ja kehittää räätälöity saostumanesto-ohjelma prosessin hydrofobisten ainesosien hallintaan. Märänpään prosessiin liitettävä Kemira AutoFlite on puolestaan partikkeleiden online-seurantaan kehitetty laite, jonka tuottamat reaaliaikaiset tiedot takaavat nopean reagoinnin prosessihäiriöihin jo ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia

Monenlaisia asiakasetuja

Paperinvalmistajat hyötyvät KemFlite-konseptista monin eri tavoin. Konseptin räätälöidyt ratkaisut auttavat parantamaan prosessitehokkuutta vähentämällä ratakatkoja ja lopputuotteen vikamääriä. Konseptin avulla on myös mahdollista vähentää paperikemikaalien kulutusta, tehostaa massatärkin toimintaa ja vähentää sulfaattisellun osuutta paperissa. Vedenkäyttö-, tuotanto- ja raaka-ainetehokkuuden paraneminen tuo asiakkaalle merkittäviä kustannussäästöjä.