Paper

Paper-segmentin kannattavuus jatkoi kasvuaan koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ollessa 8,6 % (7,7 % vuonna 2011). Segmentin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 1 miljardiin euroon, pois lukien Kemiran vuoden 2011 lopussa tapahtuneen Pohjois-Amerikan vetyperoksidiliiketoiminnan myynnin liikevaihtovaikutus. Pakkaus- ja pehmopaperi-asiakassegmenteissä kasvu oli vuonna 2012 yli 10 %.

Paper-segmentissä vuosi oli hyvä, vaikka vaikeitakin päätöksiä on jouduttu tekemään. Raaka-ainekustannusten ennakoimattomat vaihtelut eivät aiheuttaneet merkittäviä vaikutuksia. Öljyhinnat, jotka usein ohjaavat raaka-ainekustannuksia, pysyivät korkealla mutta vakaalla tasolla.

Katse tehokkuuteen

Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma on merkittävä tekijä segmentin kannattavuuden parantamisessa tästä eteenpäin. Ohjelman kokonaissäästötavoite on 60 miljoonaa euroa, josta Paper-segmentin osuus on noin kolmannes. Organisaatiota on uudistettu, ja toiminnan tehokkuuden varmistaminen on valitettavasti edellyttänyt henkilöstövähennyksiä.

Suurin organisaatioon liittyvä muutos on siirtyminen asiakassegmenteistä (massa, kirjoitus- ja painopaperit sekä pakkaus- ja pehmopaperit) alueellisiksi liiketoimintayksiköiksi (RBU): Aasian ja Tyynenmeren alue, Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka sekä Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA). Vaikka asiakassegmenteillä on edelleen tärkeä rooli, uusi malli antaa Paper-segmentille selkeämmän tulosvastuun segmentin kokonaistason alapuolella.

Tavoitteena kannattava kasvu

Kannattava kasvu ja organisaation kehittäminen ovat edelleen Paper-segmentin strategiset tavoitteet, ja ne ovat Kemira-konsernin linjan mukaisia. On tärkeää painottaa, että segmentin kohdemarkkinoita eivät ole ainoastaan kehittyvät markkinat. Paper-segmentti keskittyy myös kehittyneisiin markkinoihin, missä suuri osa sen liiketoiminnasta tapahtuu. Segmentin kohdemarkkinoita ovat siis kaikki ne alueet, joilla sellu- ja paperiteollisuus on merkittävää. Näitä alueita ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia, erityisesti Kiina. Sellun osalta myös Etelä-Amerikka on merkittävä alue, ja tämän vuoksi Uruguayn vetyperoksidikapasiteettia laajennetaan.

Tarjonnan laajentaminen

Kemira ilmoitti vuonna 2012 laajentavansa vetyperoksidikapasiteettiaan Fray Bentosissa, Uruguayssa vuoden 2013 puoliväliin mennessä. Myös Nanjingin paperikemikaalitehtaan työt etenevät Kiinassa. Projekti on nyt ennakkomyyntivaiheessa, ja tavoitteena on rakentaa markkinat ennen koetuotannon alkua vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Paper-segmentti on myös laajentanut sovellustarjontaansa Etelä-Amerikassa. Tarjontaan on lisätty harkittuja sovelluksia koko vuoden ajan, ja laajennus jatkuu tulevaisuudessa. Kiinassa segmentti on vahvistanut markkina-asemaansa Nanjingin tehtaan käynnistystä odotellessa. Segmentti kehitti myös edelleen pehmopaperikemikaalitarjontaansa ja lanseerasi ensimmäiset tuotteet Pohjois-Amerikassa. Ne ovat olleet menestys, ja tuotteita ollaan lanseeraamassa myös Kiinassa, Indonesiassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa.

Paper-segmentissä yritysvastuu merkitsee veden, energian ja raaka-aineiden tehokkaampaa käyttöä asiakkaiden prosesseissa. Esimerkiksi Kemiran Fennobondilla saavutetaan tuottoetua, joka mahdollistaa 5–10 % kevyemmän lopputuotteen. Kemikaalit auttavat myös asiakasta optimoimaan raaka-aineiden käyttöä, kuten kuidun kulutusta. Kuitu on vaihtoehtoihin, kuten muoviin, verrattuna erittäin kestävä tapa kehittää teollisuustuotteita. Paperiteollisuus on näin ollen hyvässä asemassa kestävien ratkaisujen tarjoamiseksi asiakkaille ja loppukäyttäjille.

Pakkausvalmistajat pyrkivät kasvavassa määrin valmistamaan yhä kevyempiä tuotteita resurssien käytön minimoimiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Paper-segmentti voi tukea näitä tavoitteita tarjoamalla kuivalujuuskemikaaleja kevyempiin materiaaleihin. Kehityssuuntaus on selkeästi voimistunut vuoden 2012 aikana.

Tulevaisuuden haasteet

Vuonna 2013 toteutetaan lisää Fit for Growth -ohjelman kannattavuusparannuksia, joilla tuetaan segmentin keskittymistä kannattavaan kasvuun. Kemiran Nanjingin tuotantolaitoksen avaaminen vaikuttaa merkittävästi Paper-segmentin liiketoimintaan tulevina vuosina. Tämän lisäksi työtä jatketaan tarjonnan kehittämiseksi, tutkimuksen kaupallistamiseksi ja tuotevalikoiman laajentamiseksi eri alueille.