Strategia

Vuonna 2012 Kemiran selkeänä tavoitteena oli valmistella kannattavaa kasvua, minkä vuoksi yhtiö käynnisti Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman. Samaan aikaan Kemira alkoi tarkentaa strategiaansa. Työ on tällä hetkellä käynnissä, ja Kemira antaa lisätietoja tarkennetusta strategiasta huhtikuun loppupuolella 2013.

Maailmanlaajuisten vesimarkkinoiden arvo on 500 miljardia euroa. Kemira keskittyy veden laadun ja määrän hallinnan (WQQM) markkinoihin, joiden arvo vuonna 2011 oli 166 miljardia euroa. Kemiran kohdemarkkinoiden arvo oli arviolta 26 miljardia euroa. Näihin markkinoihin kuuluvat paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuden ja kaivosalan asiakkaille tarjottavat kemikaalit ja palvelut, jotka parantavat asiakkaiden vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta, sekä teollisten ja kunnallisten asiakkaiden vedenkäsittelyratkaisut. Kemiran osuus kohdemarkkinoista vuonna 2011 oli 8,5 %. Kohdemarkkinoiden kasvun odotetaan olevan 3,3 % vuodessa (CAGR 2011–2020).

Veden laadun ja määrän hallintaaan käytettävät kemikaalit, joilla vakautetaan ja tehostetaan asiakkaiden tuotantoprosesseja, muodostavat noin 40 % Kemiran tuotevalikoimasta. Raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelykemikaalit muodostavat toiset 40 %. Loput 20 % Kemiran tuotevalikoimasta koostuu muista tuotteista. 


Kemiran vahvuuksia kohdemarkkinoilla ovat:

  1. Paperiteollisuuden markkinajohtaja pitkän aikavälin sitoumuksella.
  2. Kyky räätälöidä tuotteet ja sovellukset asiakkaiden tarpeisiin innovoinnin ja edistyksellisen tuotantokapasiteetin ansiosta.
  3. Vahva innovaatioalusta.
  4. Korkealaatuiset tuotteet ja toimitusvarmuus.

Kemira on jakanut liiketoimintansa neljään segmenttiin: Paper, Oil & Mining, Municipal & Industrial ja Chemsolutions. Segmenttien roolit on määritelty selkeästi Kemiran liiketoimintaportfoliossa, johon segmenttikohtaiset strategiat perustuvat.

Seuraavissa toteamuksissa tiivistyy Kemiran asema tulevien vuosien kasvumahdollisuuksien osalta:

Strategiset painopisteet vuonna 2012

Vuonna 2012 Kemiran selkeänä tavoitteena oli valmistella kannattavaa kasvua. Tavoitteen saavuttamiseksi määriteltiin kolme strategista painopistettä:

Tämän perusteella Kemira aikoo yksinkertaistaa kaikkia toimintojaan, nostaa liikevoiton yli 10 %:iin vuoteen 2014 mennessä ja saavuttaa markkinoiden keskiarvoa suuremman kasvuvauhdin.

Ensimmäinen tavoite pyritään saavuttamaan Kemiran vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä käynnistämän Fit for Growth -ohjelman avulla. Viimeinen tavoite pyritään saavuttamaan strategian kehittämisprosessin avulla, jonka tavoitteena on strategian hyväksyminen vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Terävöitetty strategia julkaistaan huhtikuussa 2013.

Fit for Growth -ohjelma

Vuonna 2012 Kemira Oyj käynnisti maailmanlaajuisen Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman, joka sisälsi päätöksiä toimipaikkojen sulkemisista sekä henkilöstövähennyksistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Henkilöstövähennykset tulevat vaikuttamaan jopa 600 työntekijään vastaten noin 12 % Kemiran koko työvoimasta. Henkilöstövähennykset muodostavat 50 % säästöistä ja loput 50 % saavutetaan tuotantoverkoston konsolidoinnilla ja muilla säästötoimilla. Tällä hetkellä Kemiran tuotantotoimipaikoista seitsemän on päätetty sulkea, ja se vastaa yli 20 % koko tuotannosta. Seitsemän toimipaikkaa on sulkemista koskevan arvioinnin alla osana tuotantoverkoston konsolidointia.

Lisäksi Kemiran Fit for Growth -ohjelman tavoitteena on nettokäyttöpääoman parantaminen kevennettyjen toimintojen myötä 11 prosentilla vuonna 2014. Heinäkuun lopussa vuonna 2012 julkaistun ohjelman pääasiallisena tarkoituksena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja sisäisen toiminnan tehokkuutta sekä kiihdyttää kasvua kehittyvillä markkinoilla uhraamatta kuitenkaan liiketoimintamahdollisuuksia kehittyneillä markkinoilla. Perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 %:n liikevoittoprosentti vuonna 2014. Ohjelman odotetaan johtavan vuositasolla 60 miljoonan euron kustannussäästöihin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuonna 2012 Fit for Growth -ohjelman synnyttämät kokonaissäästöt olivat 10 miljoonaa euroa.