Investoinnit ja yritysostostrategia

Kemiran tarkennetussa strategiassa määritellään tulevien investointien ja yritysostojen etenemissuunnitelma. Vuodesta 2013 alkaen Kemira kuitenkin keskittyy osakkeenomistajien arvon kasvattamiseen Fit for Growth -ohjelman kautta. Mahdollisten fuusioiden ja yritysostojen tavoitteena on vahvistaa Kemiran tuotevalikoimaa strategisesti tärkeillä alueilla.


Pienempiä yritysostoja voidaan tehdä vahvemman aseman saavuttamiseksi tietyillä kohdemarkkinoilla. Suurempia yritysostoja arvioidaan vasta, kun strategian tarkentaminen on saatu päätökseen ja Fit for Growth -ohjelma on toteutettu. Kemira on laatinut pienempien fuusioiden ja yritysostojen kriteerit, joiden mukaan näiden toimenpiteiden on vahvistettava Kemiran markkina-asemaa tai kompetensseja sekä kasvatettava liikevoittoa toisena kokonaisena vuotena.