Markkina- ja asiakassegmentit

Kemira on jakanut liiketoimintansa neljään asiakassegmenttiin: Paper, Municipal & Industrial, Oil & Mining ja ChemSolutions. ChemSolutions raportoitiin aikaisemmin Muut-yksikön alla, mutta 1.1.2013 alkaen se on oma erillinen segmenttinsä.

PaperMunicipal & IndustrialOil & MiningChemSolutions
Asiakkaat
Sellu- ja paperiteollisuus Kunnalliset juoma- ja jäteveden-käsittelylaitokset, teolliset jäte- ja prosessiveden-käsittelylaitokset Öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuus Rehu-, nahka- ja pesuaine-teollisuus, maatalous, lentokentät ja kemianteollisuus
Henkilöstömäärä 31.12.2012
 1 510 1 090 517 276
Liikevaihto vuonna 20121
 1 002,0 milj. euroa  686,6 milj. euroa  321,1 milj. euroa  186,0 milj. euroa
Tuotevalikoima
Kattava sellun ja paperin märänpään tuotevalikoima Päätuotteet saostusaineet ja flokkausaineet (polymeerit) Antiskalantit/ korroosionestoaineet, biosidit, saostusaineet, vaahdonestoaineet, dispergointiaineet, flokkausaineet, emulgointiaineet Muurahaishappo, natriumper-karbonaatti, nahan parkitusaine ja orgaanisiin happoihin perustuvat tuotteet
Markkinat
Kohdemarkkinat noin 26 miljardia euroa, josta Paperin osuus 7,6 miljardia euroa Kohdemarkkinat noin 26 miljardia euroa, josta M&I:n osuus 7,5 miljardia euroa Kohdemarkkinat noin 26 miljardia euroa, josta O&M:n osuus 9,4 miljardia euroa* Kohdemarkkinat noin 2 miljardia euroa
Markkina-asema
Yksi maailman kolmesta suurimmasta toimijasta* Maailman ykkönen saostusaineissa ja kolmas flokkausaineissa Sijoitus vaihtelee 1.-4. markkinoista ja tuoteryhmästä riippuen* Toiseksi suurin muurahaishapon toimittaja

Markkinajohtaja rehuhapoissa ja Euroopan lentoasemien kiitoratojen sulatuksessa
Markkinadynamiikka ja liiketoiminnan edistäjät
Siirtyminen kohti kehittyviä markkinoita, harvoja maailmanlaajuisesti toimivia kilpailijoita. Tiukempi ympäristösääntely, keskittyminen energiatehokkuuteen ja kierrätykseen. Vedenhallinnan ja uusien teknologioiden merkitys kasvaa. Kromittoman parkitusaineen ja uusien muurahaishappo-sovellusten tarve, rehuhappo-markkinoiden laajeneminen APAC-alueella ja Amerikan alueella.
Yhteys veteen
Tehokas vedenkäyttö tärkeää sellu- ja paperiteollisuudessa.

Energiankulutus, tuotteen laatu, prosessien läpivietävyys ja asiakkaiden kannattavuus riippuvat vesitehokkuudesta.
Luotettavaa vedenkäsittelyä kunnalliseen ja teolliseen vedenpuhdistukseen.

Vedenpuutteen, kustannusten, laadun, päästöjä koskevien tiukempien määräysten sekä muiden haasteiden kohtaaminen.
Runsaasti vettä kuluttavien öljy- ja kaivosprosessien tiukemmat tehokkuusvaatimukset.

Kustannuksia laskevat, vedenkäyttöä vähentävät ja tuottoa kasvattavat sovellukset.

Keskittyminen ympäristö-määräyksiin – jätevesi ja uudelleenkäyttö.
Tehokkaampi nahan parkitusprosessi vähentää vedenkulutusta ja helpottaa vedenkäsittelyä.

Rehun ja raaka-aineiden säilöntä laskee rehuntuotannon vedenkulutusta.

*Johdon arvio

¹ Vanhan organisaatiorakenteen mukaan. Korjatut luvut julkaistaan maaliskuussa 2013.