Strategian terävöittäminen

Vuoden 2012 puolivälistä lähtien Kemira on tehnyt töitä strategian terävöittämiseksi vahvistaakseen keskittymistään veden laadun ja määrän hallintaan. Kemiran kilpailuaseman ja markkinamahdollisuuksien kartoittaminen eri segmenteissä ja tulevan strategian suunnan sekä toimeenpanojärjestelyiden ja riskien määrittäminen on aloitettu. Kemira jatkaa ensisijaisten toimien toteuttamista heti, kun tarkennettu strategia on hyväksytty. 

kemiran_strategia_web.jpg