Taloudelliset tavoitteet

Kemira keskittyy kannattavuuden parantamiseen ja positiivisen rahavirran vahvistamiseen. Yhtiö aikoo myös jatkaa investointeja varmistaakseen kasvun jatkumisen veden laadun ja määrän hallintaan liittyvässä liiketoiminnassa.

Kasvun lähtökohtana ovat kasvavat vesikemikaalimarkkinat ja Kemiran vahva osaaminen veden laadun ja määrän hallinnassa. Lisääntyvä vesipula, tiukentuva lainsäädäntö ja asiakkaiden oman toiminnan tehostamistarpeet antavat Kemiralle mahdollisuuksia uusien vesisovellusten kehittämiseen sekä nykyisille että uusille asiakkaille.

Panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on keskeinen osa Kemiran strategiaa. Kemiran tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteenä on uusien innovatiivisten teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen asiakkaille kaikilla olennaisilla markkinoilla.

Kemiran keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Tavoite Saavutus vuonna 2012 Viiden vuoden kehitys
Liikevaihdon kasvu kehittyneillä markkinoilla > 3 % vuodessa ja
kehittyvillä markkinoilla > 7 % vuodessa
Kasvu kehittyneillä markkinoilla 1 %

Kasvu kehittyvillä markkinoilla 9 %
Kasvu kehittyneillä markkinoilla 1,8 %

Kasvu kehittyvillä markkinoilla 13,7 %
Liikevoitto prosenttina
liikevaihdosta > 10 % 
6,9 % 6,2 %
Rahavirta investointien ja osinkojen jälkeen positiivinen -9,2 52
Velkaantumisaste < 60 % 40 % 55,2 %