Yritysvastuutavoitteet

Osana yritysvastuuhallintaprosessiaan Kemira on määritellyt vuonna 2011 toteutetun olennaisuusanalyysin pohjalta yritysvastuun painopistealueet ja tavoitteet. Johtoryhmä hyväksyi ehdotetut yritysvastuutavoitteet vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Tavoitteet, suorituskykyindikaattorit ja tilanne vuoden 2012 lopussa on esitelty alla olevassa taulukossa. 

YritysvastuusitoumusYritysvastuutavoitteetTilanne vuoden 2012 lopussaIndikaattori suorituskyvyn mittaamiseen
Toimittajat
"Teemme yhteistyötä vastuullisten toimittajien, jälleenmyyjien ja agenttien kanssa" Liikekumppaneille laadittujen liiketapaperiaatteiden käyttöönotto kaikkien tärkeiden kumppaneiden kanssa vuoden 2013 loppuun mennessä. Hallitus hyväksyi marraskuussa 2012 toimittajille tarkoitetut liiketapaperiaatteet, joiden täytäntöönpano alkoi välittömästi. Toimittajasopimukset, joissa liitteen mukaiset liikekumppaneille tarkoitetut liiketapaperiaatteet on allekirjoitettu, %
Aktiivinen toimittajien suorituskyvyn hallintaohjelma käyttöön vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimittajien suorituskykykriteerit ja odotukset määritelty.

Toimittajien suorituskyvyn arviointi neljännesvuosittain Q3:sta alkaen.

Tärkeimpien toimittajien keskimääräinen suorituskyky oli 95,5 %.

Alle 80 % yltäneitä toimittajia oli 14,3 % kaikista arvioiduista. 50 prosentille huonoiten suoriutuneista toimittajista suunnitellaan jälkitarkastus- ja korjaustoimenpiteitä.
Tärkeimpien toimittajien keskimääräinen suorituskyky (75 % kulutetusta), suoriutumisaste, %

Korjaustoiminta-suunnitelmaan sitoutuneiden tarkastettujen toimittajien osuus, %

Toimittajatarkastusten vuosittainen määrä
Työntekijät
"Edellytämme työntekijöiltämme eettistä käytöstä" Kaikki Kemiran työntekijät ovat käyneet liiketapaperiaate-koulutuksen vuoden 2013 loppuun mennessä. Hallitus on hyväksynyt joulukuussa 2012 päivitetyt liiketapaperiaatteet.

Kemiran liiketapaperiaatteet ovat osa työntekijöiden perehdyttämisprosessia ja dokumentaatiota.
Liiketapaperiaate-koulutuksen käyneet Kemiran työntekijät, %
"Parannamme suorituskyvyn hallintaa" Maailmanlaajuinen suorituskyvyn hallintaprosessi kattaa kaikki Kemiran työntekijät vuoden 2014 loppuun mennessä. 55 % työntekijöistä on maailmanlaajuisen suorituskyvyn hallintaprosessin piirissä. Maailmanlaajuisen suorituskyvyn hallintaprosessin alaiset Kemiran työntekijät, %
"Edistämme johtajuuden kehittämistä" Jokainen esimies osallistuu johtajuuden kehittämisohjelmaan vähintään kolmen vuoden välein, ensimmäinen kohdekausi 2013–2015. Johtajuuden kehittämisessä on keskitytty muutoksen hallintaan.

20 % esimiehistä on osallistunut johtamiskoulutukseen.
Maailmanlaajuisissa johtajuusohjelmissa mukana olevat esimiehet, %
Tuotanto ja EHQS
"Parannamme työterveyttä ja -turvallisuutta" Tavoitteena nolla tapaturmaa 8,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti, ml. urakoitsijat. TRI (Total Recordable Injuries) Tapaturmaa - työntekijät ja alihankkijat, lukumäärä vuodessa
"Parannamme tuotannon vesitehokkuutta" Vertailukohta on analysoitu ja vesitehokkuusohjelma on määritelty vuoden 2014 loppuun mennessä. Vesitehokkuusmahdollisuuksien ja vedenhallintaohjelman kehittämisen arviointiprojekti käynnistetään vuonna 2013. Määritellään vuoden 2014 loppuun mennessä
"Parannamme tuotannon energiatehokkuutta" Vertailukohta on asetettu ja energiatehokkuus-indeksi on määritelty vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuonna 2012 toimipaikkatarkastuksia tehtiin 7 ja seurantatarkastuksia n. 50. Uusia parannustoimia määriteltiin 159, joista toteutettiin 136.

Saavutetut säästöt 2 100 k€

Yhteensä vuodesta 2010: Toimipaikkatarkastuksia tehty 26, ja ne edustavat 92 % energian kokonaiskulutuksesta. Mahdollisia parannustoimia määritelty 825, joista toteutettu 317. Saavutetut säästöt yhteensä 5 800 k€.
Määritellään vuoden 2013 loppuun mennessä
Asiakkaat
"Kehitämme kestäviä tuotteita asiakkaillemme" Yritysvastuu- ja turvallisuusasiat otetaan huomioon kaikissa uusien tuotteiden kehittämisprojekteissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Yritysvastuu- ja turvallisuuskriteerit määritelty, ja yritysvastuun tarkastusmalli sisällytetty projektin porttimateriaaleihin. Kaikille uusille projekteille tehdään yritysvastuutarkastus portin 1 aikana, %

Nykyisille projekteille tehdään yritysvastuutarkastus porttien 2-4 aikana, %
Paikalliset yhteisöt
"Teemme yhteistyötä yhteisöissä, joissa meillä on liiketoimintaa” Jokainen Kemiran toimipaikka, jossa on yli 50 työntekijää, on osallistunut vähintään kerran paikallisiin yhteisöhankkeisiin vuoden 2015 loppuun mennessä. 38 % kohteena olleista toimipaikoista on osallistunut paikallisiin yhteisöhankkeisiin.

37 toimipaikkaa on osallistunut paikallisiin yhteisöhankkeisiin, ja niistä 11 toimipaikassa on yli 50 työntekijää.
Kemiran toimipaikat, joissa on osallistuttu paikallisen yhteisön hankkeisiin, %