Toimitusketjun ympäristövaikutukset

Kemiran alihankkijoiden ja logistiikkapalvelukumppaneiden kuljetuksen sekä raaka-aineiden tuotannon ympäristövaikutukset ovat yhä merkittävämpiä. Logistiikkaa optimoimalla vaikutusta voidaan pienentää. Kemira kannustaa logistiikkapalvelukumppaneitaan käyttämään vähintään Euro 4 -standardin mukaista kalustoa, ja tavoitteena on siirtyä Euro 5 -standardiin 1.1.2015 alkaen. Edistystä tämän tavoitteen suuntaan oli nähtävissä jo vuoden 2012 aikana, kun monet Kemiran logistiikkapalvelukumppanit ottivat käyttöön Euro 5 -standardin mukaista kalustoa.

Kemira pyrkii myös optimoimaan tuotteidensa kuljetuksia muun muassa lähettämällä tien päälle vain täydessä lastissa olevia rekkoja. Myös kuljetusten kilpailutus pakottaa logistiikkapalvelukumppanit usein paluukuormajärjestelyihin. Logistiikan uusi IT-järjestelmä, joka on jo käytössä Kemiran Pohjois-Amerikan toiminnoissa, tukee Kemiran kuorman optimointitavoitetta. IT-järjestelmä otetaan käyttöön Euroopassa vuoden 2013 aikana.

Vuonna 2012 Kemiran kuljetusten hiilidioksidipäästöiksi laskettiin 26 kg CO2 / kuljetettu tuotetonni. Laskelma perustuu Kemiran ERP-järjestelmästä saatuihin kuljetustonneihin, arvioituun keskimääräiseen kuljetusmatkaan per kuljetustapa sekä CEFICin ohjeistukseen rahtikuljetusten hiilidioksidipäästöjen mittauksesta ja hallinnasta. Päästötaso ei muuttunut merkittävästi vuoden 2011 tasosta, mikä johtui pääasiassa siitä, että kuljetettavien tuotteiden määrä oli samalla tasolla eikä kuljetusmuodoissa tapahtunut suuria muutoksia.

Jätteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys raaka-aineina

Kemira käyttää tuotannossaan raaka-aineina lukuisia materiaaleja, jotka luokitellaan jätteeksi tai kierrätysmateriaaliksi. Vuonna 2012 ostettiin raaka-aineita 3,6 miljoonaa tonnia, joista 938 000 tonnia (26 % kokonaishankinnoista) luokiteltiin ulkoisilta kumppaneilta hankituksi kierrätysmateriaaliksi. Kierrätysmateriaalien osuus nousi hieman vuodesta 2011 (22 %).

Pakkausmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys raaka-aineina

Kemira pyrkii kierrättämään mahdollisimman suuren osan pakkausmateriaaleistaan. Merkittävä osa Kemiran käyttämistä nestepakkauksista on yrityksen käyttöön kunnostettuja kierrätyspakkauksia. Vuonna 2012 hankituista IBC-säiliöistä 22 % oli tehty kierrätysmateriaaleista. Kaikista Kemiran maailmanlaajuisesti vuonna 2012 hankkimista nestepakkauksista 4 % oli tehty kierrätysmateriaaleista.

Jos pakkauksissa on käytetty muovia tai muita vastaavia materiaaleja, Kemira pyrkii ottamaan talteen materiaalit ja siten minimoimaan ensiömateriaalien käytön. Kemira käyttää myös ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluja kerätäkseen pakkaukset asiakkaiden toimipaikoista uudelleenkäyttöön. Kemiralle tai ulkopuoliselle palveluntarjoajalle asiakkailta palautuneet pakkaukset käytetään uudelleen tai muokataan kierrätykseen sopiviksi.