case

Kemira Flyto pitää paperikoneen liikkeessä

Paperin laatu ja kustannusten hallinta

Kemira on kehittänyt laajan valikoiman kemiallisten ja mikrobiologisten saostumien hallintaratkaisuja, jotka auttavat paperinvalmistajia maksimoimaan tuottavuuden ja kustannusten hallinnan.

Yksi asiakkaiden paperinvalmistusprosessin näytteiden analysointitekniikka on Kemira Flyto, joka havaitsee haitallisen kasautumisen. Liman, kivettymien, pihkan ja tahmoaineiden hallitsematon kasautuminen voi aiheuttaa häiriöitä paperinvalmistusprosessiin ja johtaa tuotannonkeskeytyksiin ja paperivikoihin.

Nopea ja informatiivinen ongelmanratkaisu-tekniikka

Kemira Flyto -menetelmä on joissain tapauksissa auttanut havaitsemaan sellaisia paperikoneen ongelmia, joita ei havaita perinteisillä mittauksilla. Kemiralla on pitkä kokemus menetelmän käytöstä, joten se voi tulkita tuloksia nopeasti ja kattavasti, mikä nopeuttaa ratkaisun löytymistä. Kemira Flyton olennainen osa Kemira Kemflite -konseptia, jossa yhdistyvät asiakasprosessiosaaminen, laaja tuotevalikoima ja uudet prosessinseurantatyökalut räätälöityjen ratkaisujen kehittämiseksi paperiteollisuudelle. Kemiralla on tällä hetkellä ympäri maailmaa kahdeksan Flyto-yksikköä, joista yksi on siirrettävä.

Flyto-osaaminen leviää maailmanlaajuisesti

Lenita Lindberg Kemiran Espoon tutkimuskeskuksesta kehuu Kemira Flyton vastaanottoa. "Kemira Flyton kysyntä ja käyttö ovat lisääntyneet jatkuvasti vuosien varrella, ja Flytomatic-ohjelmiston valmistuminen tänä vuonna on helpottanut tuotteen hyödyntämistä entisestään", Lindberg pohtii. Flytomatic on ohjelma, joka helpottaa Flyto-tietojen tulkintaa ja yhtenäistää niiden raportointia.

Vuonna 2012 tuotteen kehittämisessä on keskitytty tiedon siirtämiseen eri toimipaikkoihin, kuten Shanghain tutkimuskeskukseen, Kuusankosken sovelluslaboratorioon ja Helsingborgin laboratorioon. Samalla on otettu käyttöön siirrettävä Flyto, mikä laajentaa analyysimenetelmän maailmanlaajuisia käyttömahdollisuuksia.