Uusien tuotteiden kehittämisprosessi (NPD)

Uusien tuotteiden kehittämisprosessin tavoitteena on parantaa projektin onnistumisastetta ja varmistaa projektien strateginen merkitys. Se toimii myös työkaluna, joka auttaa hallitsemaan projektien teknisiä ja markkinariskejä sekä ohjaamaan järjestelmällistä päätöksentekoa. NPD-prosessi (New Product Development) process) on ensisijaisesti liiketoimintaprosessi, joka edellyttää sitoutumista koko organisaatiolta.

NPD-prosessin työvirta alkaa asiakkaan tarpeista tai markkinaideasta ja etenee viidessä vaiheessa, joista viimeisenä on kaupallistaminen. Uuden tuotteen on täytettävä jokaisen vaiheen kaikki kriteerit voidakseen päästä seuraavaan vaiheeseen. Näin taataan korkea laatu ja tuotteen olennaisuus liiketoiminnan kannalta.

Yritysvastuu NPD-prosessissa

Kemira on määritellyt vuonna 2012 uusien tuotteiden kehittämistä koskevan yritysvastuutavoitteen, jonka tarkoituksena on kehittää asiakkaille entistä kestävämpiä tuotteita ja sovelluksia. Tavoitteena on, että yritysvastuu- ja turvallisuusasiat otetaan huomioon kaikissa uusien tuotteiden kehittämisprojekteissa vuoden 2014 loppuun mennessä.

Jo nyt turvallisuusasiat otetaan huomioon uusien tuotteiden kehittämisprosessin alkuvaiheessa. Tuoteturvallisuustarkastelu pitää sisällään lainsäädäntökatselmukset ja hyväksynnät, vaatimustenmukaisuuskartoituksen sekä riskien arvioinnin. Yritysvastuutarkastelussa uusia tuotteita vertaillaan viitetuotteisiin tai nykyisiin ratkaisuihin niin Kemiran kuin asiakkaan näkökulmasta. T&K-projektien yritysvastuutarkastelu kattaa myös uusien tuotteiden taloudellisen arvon, energia- ja raaka-ainetehokkuuden sekä EHSQ-riskit.