Emoyhtiön liitetiedot

(e)

2. LIIKEVAIHTO
2012 2011
Liikevaihto toimialoittain
Paper 539 478 696,43 523 839 549,75
Municipal & Industrial 279 496 231,01 268 093 292,35
Oil & Mining 116 137 988,61 137 152 154,09
Konsernin sisäinen 210 616 316,13 222 846 881,41
Muu liikevaihto 210 282 733,06 213 396 169,83
Yhteensä 1 356 011 965,24 1 365 328 047,43
Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain, % liikevaihdosta
Suomi 27 27
Muut EU-maat 53 52
Muu Eurooppa 10 12
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 3 3
Aasia 4 4
Muut maat 3 2
Yhteensä 100 100