Emoyhtiön liitetiedot

(e)

4. KULUT
2012 2011
Valmistevarastojen muutos -14 276 924,76 64 302 433,70
Valmistus omaan käyttöön -76 000,00 -145 017,50
Materiaalit ja palvelut
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 930 463 416,50 835 814 204,90
Aine- ja tarvikevarastojen muutos -5 458 408,00 18 536 148,53
Ulkopuoliset palvelut 6 858 953,41 8 169 397,35
Materiaalit ja palvelut yhteensä 931 863 961,91 862 519 750,78
Henkilöstökulut 49 915 739,00 49 540 646,28
Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrat 12 378 276,17 11 968 042,99
Konsernin sisäiset palkkiovalmistuksen kulut 211 559 739,65 187 418 090,14
Konsernin sisäiset muut palveluveloitukset 110 665 653,32 94 726 728,59
Muut kulut 76 189 644,88 77 545 459,39
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 410 793 314,02 371 658 321,11
Kulut yhteensä 1 378 220 090,17 1 347 876 134,37
TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT JA PALVELUT
2012 2011
Tilintarkastuspalkkiot 345 150,22 281 178,07
Palkkiot veropalveluista 0,00 29 983,15
Palkkiot muista palveluista 24 900,00 20 473,86
Kemiran tilintarkastusyhteisö vaihtui 21.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja Deloitte & Touche Oy korvasi KPMG Oy:n tilintarkastusyhteisönä.
Palkkiot muille tilintarkastusyhteisöille kuin Kemiran tilintarkastusyhteisölle olivat 0,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa), josta pääosa oli lakisääteisen tilintarkastuksen ulkopuolista konsultointia.
Valmistus omaan käyttöön sisältää lähinnä käyttöomaisuushankintoihin kohdistuvia palkka- ja henkilömenoja sekä varastosta otettuja aineita ja tarvikkeita.
Vuonna 2012 kulut sisälsivät pakollisten varausten nettovähennystä -1,5 milj. euroa (henkilöstökuluissa +1,3 milj. euroa, vuokrissa -0,5 milj. euroa ja muissa kuluissa -2,3 milj. euroa) ja vuonna 2011 kulut sisälsivät pakollisten varausten nettovähennystä -3,5 milj. euroa (henkilöstökuluissa +0,1 milj. euroa, vuokrissa -0,7 milj. euroa ja muissa kuluissa -2,9 milj. euroa).