Emoyhtiön liitetiedot

(e)

7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
2012 2011
Rahoitustuotot
Osinkotuotot
Osinkotuotot konserniyhtiöiltä 120 979 952,39 117 832 025,02
Osinkotuotot muilta 15 571 926,75 1 272 220,00
Osinkotuotot yhteensä 136 551 879,14 119 104 245,02
Korkotuotot
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista konserniyhtiöiltä 5 130 618,17 5 058 378,48
Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista konserniyhtiöiltä 1 442 377,53 732 350,88
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista muilta 81 779,34 76 470,36
Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista muilta 4 806 302,57 7 048 005,15
Korkotuotot yhteensä 11 461 077,61 12 915 204,87
Muut rahoitustuotot
Muut rahoitustuotot konserniyhtiöiltä 499 824,28 526 764,24
Muut rahoitustuotot muilta 0,00 837 176,91
Muut rahoitustuotot yhteensä 499 824,28 1 363 941,15
Kurssierot
Kurssierot konserniyhtiöiltä 191 697 327,42 204 665 663,72
Kurssierot muilta 120 329 981,43 122 330 303,81
Kurssierot yhteensä 312 027 308,85 326 995 967,53
Rahoitustuotot yhteensä 460 540 089,88 460 379 358,57
Rahoituskulut
Korkokulut
Korkokulut konserniyhtiöille -10 258 353,97 -14 441 524,68
Korkokulut muille -17 868 764,54 -20 167 295,35
Korkokulut yhteensä -28 127 118,51 -34 608 820,03
Muut rahoituskulut
Muut rahoituskulut konserniyhtiöille -29 649 718,48 -6 029 679,02
Muut rahoituskulut muille -4 448 744,30 -4 255 444,58
Muut rahoituskulut yhteensä -34 098 462,78 -10 285 123,60
Kurssierot
Kurssierot konserniyhtiöiltä -209 443 223,01 -202 427 829,77
Kurssierot muilta -101 972 391,44 -122 559 311,79
Kurssierot yhteensä -311 415 614,45 -324 987 141,56
Rahoituskulut yhteensä -373 641 195,74 -369 881 085,19
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 86 898 894,14 90 498 273,38
Kurssierot
Realisoituneet 8 931 950,42 -5 583 141,85
Realisoitumattomat -8 320 256,02 7 591 967,82
Yhteensä 611 694,40 2 008 825,97
Vuonna 2012 muut rahoituskulut konserniyhtiöiltä sisältävät tytäryhtiöosakkeiden alaskirjausta 29,6 milj. euroa ja vuonna 2011 6,0 milj. euroa.