Emoyhtiön liitetiedot

(e)

9. TULOVEROT
2012 2011
(tuotto -, kulu +)
Tuloverot aikaisemmilta vuosilta 0,00 244 921,02
Laskennalliset verot -6 149 090,04 -1 061 714,53
Muut verot ja veronluontoiset menot 3 279,65 1 901 583,85
Yhteensä -6 145 810,39 1 084 790,34