Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

(e)

Liite 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011
Liikevaihto 2 1 356 011 965,24 1 365 328 047,43
Valmistevarastojen muutos 4 14 276 924,76 -64 302 433,70
Valmistus omaan käyttöön 4 76 000,00 145 017,50
Liiketoiminnan muut tuotot 3 13 863 720,94 98 952 753,09
Materiaalit ja palvelut 4 -931 863 961,91 -862 519 750,78
Henkilöstökulut 5 -49 915 739,00 -49 540 646,28
Poistot ja arvonalentumiset 6 -29 881 605,41 -29 678 760,58
Liiketoiminnan muut kulut 4 -410 793 314,02 -371 658 321,11
Liikevoitto/tappio -38 226 009,40 86 725 905,57
Rahoitustuotot ja -kulut 7 86 898 894,14 90 498 273,38
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 48 672 884,74 177 224 178,95
Satunnaiset erät 8 12 071 000,00 68 194 000,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 60 743 884,74 245 418 178,95
Tilinpäätössiirrot 6 1 790 382,73 1 265 448,16
Tuloverot 9 6 145 810,39 -1 084 790,34
Tilikauden voitto 68 680 077,86 245 598 836,77