Hallituksen toimintakertomus 2012

Liikevaihto vuonna 2012 kasvoi 2 % 2 240,9 miljoonaan euroon (2011: 2 207,2 miljoonaa) suotuisan valuuttakurssimuutoksen vaikutuksen tukemana. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja pois lukien yritysostot säilyi vakaana. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2 % 154,1 miljoonaan euroon (157,3). Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 6,9 % (7,1 %).

Osakekohtainen tulos laski 0,11 euroon (0,89). Kertaluonteisilla erillä, jotka liittyivät Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelmaan, Kemiran elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myyntiin sekä Kemiran nykyisten toimintojen virtaviivaistamiseen, oli 0,66 euron negatiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen. Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 13 % 0,77 euroon (0,89) pääosin titaanidioksidia tuottavan osakkuusyhtiö Sachtlebenin (Kemira omistaa 39 %) laskeneen tuloksen takia. Osakkuusyhtiö Sachtlebenin tulokseen vaikutti negatiivisesti korkeammat raaka-ainekustannukset ja merkittävästi laskenut titaanidioksidin kysyntä. Hallitus ehdottaa 0,53 euron osinkoa joka vastaa 81 miljoonaa euroa.

AVAINLUVUT
Milj. euroa 1–12/2012 1–12/2011
Liikevaihto 2 240,9 2 207,2
Käyttökate 178,5 259,6
Käyttökate, % 8,0 11,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 154,1 157,3
Liikevoitto 31,7 158,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,9 7,1
Liikevoitto, % 1,4 7,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 11,2 31,0
Rahoitustuotot ja -kulut -15,7 -20,9
Voitto ennen veroja 27,2 168,4
Tilikauden voitto 21,5 140,3
Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,89
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,77 0,89
Sidottu pääoma* 1 673,0 1 705,0
Sidotun pääoman tuotto, %* 2,6 11,1
Rahavirta investointien jälkeen 71,8 115,3
Investoinnit 134,1 201,1
Omavaraisuus, % kauden lopussa 53 51
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 40 38
Henkilöstö kauden lopussa 4 857 5 006
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu raportoituun liikevoittoon).

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa osoitteessa www.kemira.fi. Vuoden 2011 vertailuluvut esitetään suluissa joidenkin taloudellisten tulosten jälkeen.