Emoyhtiön tulos

1.1.2011 alkaen Kemira Oyj on toiminut päämiehenä Euroopan liiketoiminnoissa. Tässä liiketoimintamallissa Kemira Oyj ostaa raaka-aineita ja myy tuotteita Euroopassa sijaitseville asiakkaille. Kemira Oyj:n liikevaihto vuonna 2012 laski 1 356,0 miljoonaan euroon (1 365,3). Liikevoitto laski -38,2 miljoonaan euroon (86,7) pääasiassa Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman kulujen ja laskeneiden muiden tuottojen vuoksi.


Emoyhtiön nettorahoituskulut olivat 86,9 miljoonaa euroa (90,5). Tilikauden voitto oli 68,7 miljoonaa euroa (245,6). Investoinnit olivat 13,4 miljoonaa euroa (216,9) ilman tytäryhtiösijoituksia.