Henkilöstö

Kemira-konsernin palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 4 762 vakituista työntekijää (2011: 4 846, 2010: 4 814) ja 95 määräaikaista työntekijää (2011: 160, 2010: 119). Kemiralla oli työntekijöitä Suomessa 1 114 (1 179), muualla EMEA:ssa 1 690 (1 776), Pohjois-Amerikassa 1 279 (1 384), Etelä-Amerikassa 423 (398) ja Aasian ja Tyynenmeren alueella 351 (269).

Vuonna 2012 maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma nousi 271,5 miljoonaan euroon (2011: 235,6, 2010: 251,3) pääasiassa irtisanomiskorvauksista johtuen.