Osinko

Kemira Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 621 334 254 euroa, josta tilikauden voitto oli
68 680 078 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 26.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,53 euron osakekohtainen osinko eli yhteensä 81 miljoonaa euroa.