Tilikauden jälkeisiä muutoksia

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2013

Kemiran nimitystoimikunta ehdottaaKemiran Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen jäsenet Winnie Fok, Juha Laaksonen, Jari Paasikivi, Kerttu Tuomas ja Jukka Viinanen. Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jukka Viinasta ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Jari Paasikiveä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkiota silloin, kun hän ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tässä tapauksessa ehdotetaan vuosipalkkion nostamista 45 000 euroon muille hallituksen jäsenille maksettavasta 36 000 eurosta. Ehdotuksen perusteena on tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan suuri työmäärä.

Hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat näin ollen seuraavat: puheenjohtaja 74 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 45 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 36 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustussäännön mukaan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina osakkeina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2013 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.