Hallituksen voitonjakoesitys

Kemira Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 621 334 254 euroa, josta tilikauden voitto oli 68 680 078 euroa.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

 

Helsingissä 6. helmikuuta 2013

Jukka Viinanen

Jari Paasikivi

Elizabeth Armstrong

Winnie Fok

Juha Laaksonen

Kerttu Tuomas

Wolfgang Büchele
Toimitusjohtaja