Osakekohtaiset tunnusluvut

2012 2011 2010 2009 2008
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, laimentamaton, e 1) 3) 0,11 0,89 0,73 0,40
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 1) 3) 0,11 0,89 4,23 0,61 -0,01
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, laimennettu, e 1) 3) 0,11 0,89 0,73 0,40
Osakekohtainen tulos, laimennettu, e 1) 3) 0,11 0,89 4,23 0,61 -0,01
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 1) 3) 1,16 1,17 0,88 2,13 0,68
Osinko/osake, e 1) 2) 3) 4) 0,53 0,53 0,48 0,27 0,23
Osinkosuhde 1) 2) 3) 4) 481,8 59,4 65,7 44,3 -1 634,2
Efektiivinen osinkotuotto/osake, % 1) 2) 4) 4,5 5,8 4,1 2,6 4,2
Oma pääoma/osake, e 1) 8,56 8,94 8,83 8,25 7,94
Hinta/osakekohtainen tulos (P/E)1) 3) 107,36 10,28 16,01 17,14 -388,28
Hinta/oma pääoma per osake 1) 3) 1,38 1,03 1,33 1,26 0,75
Hinta/liiketoiminnan rahavirta per osake 1) 3) 10,18 7,85 13,34 4,87 7,98
Osingonjako, milj. e 2) 4) 80,6 80,6 72,8 41,0 30,3
OSAKKEEN VAIHTO JA KAUPANKÄYNTI
Osakkeen hinta, ylin, e 3) 12,00 12,67 13,19 11,63 13,43
Osakkeen hinta, alin, e 3) 8,00 7,80 7,89 3,87 4,93
Osakkeen hinta, keskimäärin, e 3) 10,10 10,49 10,15 7,64 7,91
Osakkeen hinta vuoden lopussa, e 3) 11,81 9,18 11,70 10,39 5,40
Osakkeen vaihto (1 000 kpl) 88 346 109 013 115 850 83 792 117 397
Osuus osakekannasta, % 57 70 75 54 97
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. e 1 795,6 1 395,6 1 775,3 1 574,0 719,9
OSAKEMÄÄRÄT JA OSAKEPÄÄOMA
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton (1 000) 1) 152 037 151 994 151 697 134 824 121 191
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu (1 000) 1) 152 173 152 152 152 017 135 085 121 191
Osakemäärä 31.12., laimentamaton (1 000) 1) 152 041 152 030 151 735 151 488 121 191
Osakemäärä 31.12., laimennettu (1 000) 1) 152 090 152 030 152 055 151 748 121 191
Osakkeiden lisäykset (1 000) 11 295 247 30 298 -
Osakepääoma, milj. e 221,8 221,8 221,8 221,8 221,8
1) Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia osakkeita.
2) Vuoden 2010 aikana jaetun vuoden 2009 osinkojen rahamäärä oli 41,0 milj. e (0,27 e/osake). Lisäksi annettiin Tikkurilan osakkeina yhteensä 599,3 milj. e (3,95 e/osake). Kemira jakoi osakkeenomistajilleen osinkona 37 933 097 Tikkurilan osaketta jonka hankintahinta oli 15,80 euroa/osake. Osakkeenomistajille jaettiin osinkona jokaista omistamaansa neljää Kemiran osaketta kohden osinkona yksi Tikkurilan osake. Osakeperusteiset tunnusluvut on laskettu rahaosingon mukaan.
3) Osakeanti oikaistu.
4) Osinko vuodelta 2012 on hallituksen ehdotus osingoksi.