Tietoa sijoittajille

Taloudellinen informaatio vuonna 2013

Kemira julkaisee vuonna 2013 kolme osavuosikatsausta:

Osavuosikatsaukset sekä niihin liittyvät esitysaineistot ovat luettavissa Kemiran internetsivuilla. Samassa osoitteessa ovat myös Kemiran julkaisemat tiedotteet, vuosikertomukset, yritysvastuuraportit sekä muuta sijoittajatietoa. Sivuilla voi kirjautua tiedotteiden sähköpostitilaajaksi ja tilata yhtiön vuosikertomuksia. Vuosikertomuksia voi tilata myös Kemiran konserniviestinnästä, puh. 010 8611. Vuodesta 2011 lähtien Kemiran vuosikertomus ja yritysvastuuraportti ovat kokonaisuudessaan saatavilla sekä verkkoversiona että pdf-versiona.

Sijoittajasuhteet

Kemiran sijoittajasuhdetoiminnan tehtävänä on antaa pääomamarkkinoille tietoa Kemirasta ja sen toimintaympäristöstä sekä palvella Kemiran osakkeenomistajia ja muita pääomamarkkinaosapuolia. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja ajankohtaista tietoa säännöllisesti ja tasapuolisesti, jotta markkinoilla toimivat voivat muodostaa perustellun käsityksen Kemirasta sijoituskohteena.

Sijoittajaviestinnästä ja päivittäisestä yhteydenpidosta vastaa Kemiran sijoittajasuhdetoiminto. Konsernin ylin johto osallistuu aktiivisesti toimintaan ja tapaa säännöllisesti pääomamarkkinoiden edustajia.

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkaisua. Tänä aikana Kemira ei keskustele pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa tuloksesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä.

Kemiraa seuraavien analyytikoiden yhteystiedot ovat yhtiön internetsivuilla.

Varsinainen yhtiökokous

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2013 kello 13.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2013 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 1.3.2013 ja sitä koskevat ohjeet julkaistaan tuolloin pörssitiedotteella ja Kemiran internet-sivuilla.

Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Osingonmaksu

Osingonjakoehdotus, katso hallituksen voitonjakoesitys.

Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset pyydämme ilmoittamaan arvo-osuustiliä hoitavaan pankkiin tai pankkiiriliikkeeseen. Näin tiedot päivittyvät myös Euroclear Finland Oy:n ylläpitämiin rekistereihin, joiden perusteella Kemira lähettää osakkeenomistajilleen postia. Jos osakkeenomistajan tilinhoitajana on Suomen Arvopaperikeskus, osoitteenmuutokset ilmoitetaan Suomen Arvopaperikeskukseen.

Osakkeen perustiedot

Listaus: NASDAQ OMX Helsinki Oy
Kaupankäyntitunnus: KRA1V
ISIN-koodi: FI0009004824
Toimialaryhmä: Perusteollisuus
Toimiala: Kemikaaliteollisuus
Osakemäärä 31.12.2012: 155 342 557
Listautumispäivä: 10.11.1994