Tuloskehitys neljännesvuosittain

(Milj. e)

(Luvut ovat tilintarkastamattomia)
2012 2011
1–3 4–6 7–9 10–12 Yhteensä 1–3 4–6 7–9 10–12 Yhteensä
Liikevaihto
Paper 244,6 249,2 257,9 250,3 1 002,0 253,2 242,2 243,4 234,5 973,3
Municipal & Industrial 161,0 173,7 176,5 175,4 686,6 157,8 166,6 173,7 166,6 664,7
Oil & Mining 85,1 84,5 79,4 72,1 321,1 83,7 84,8 87,2 80,0 335,7
Muut 62,2 54,9 53,4 60,7 231,2 62,1 55,2 54,0 62,2 233,5
Yhteensä 552,9 562,3 567,2 558,5 2 240,9 556,8 548,8 558,3 543,3 2 207,2
Liikevoitto
Paper 20,2 19,4 8,8 6,8 55,2 22,7 20,0 18,5 18,3 79,5
Municipal & Industrial 5,0 10,6 0,7 -24,8 -8,5 11,6 10,9 15,4 5,8 43,7
Oil & Mining 12,0 10,0 5,8 2,4 30,2 9,4 8,1 10,2 7,2 34,9
Muut -1,1 -7,2 -14,9 -22,0 -45,2 1,2 -1,7 -3,3 4,0 0,2
Yhteensä 36,1 32,8 0,4 -37,6 31,7 44,9 37,3 40,8 35,3 158,3
Rahoituskulut, netto -10,3 1,4 -2,7 -4,1 -15,7 -3,8 -3,9 -7,7 -5,5 -20,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 10,8 5,8 0,3 -5,7 11,2 7,5 7,3 9,0 7,2 31,0
Voitto ennen veroja 36,6 40,0 -2,0 -47,4 27,2 48,6 40,7 42,1 37,0 168,4
Tuloverot -6,7 -8,9 3,1 6,8 -5,7 -10,7 -9,0 -9,2 0,8 -28,1
Tilikauden voitto 29,9 31,1 1,1 -40,6 21,5 37,9 31,7 32,9 37,8 140,3
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 28,9 29,8 -0,2 -41,7 16,8 36,6 30,7 31,5 36,8 135,6
Määräysvallattomille omistajille 1,0 1,3 1,3 1,1 4,7 1,3 1,0 1,4 1,0 4,7
Tilikauden voitto 29,9 31,1 1,1 -40,6 21,5 37,9 31,7 32,9 37,8 140,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,19 0,20 0,00 -0,28 0,11 0,24 0,20 0,21 0,24 0,89
Osakekohtainen tulos, laimennettu, e 0,19 0,20 -0,01 -0,27 0,11 0,24 0,20 0,21 0,24 0,89
Sidottu pääoma, liukuva 1 673,0 1 705,0
Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % 2,6 % 11,1 %