case

22 vuotta ilman työtapaturmia

Mariettan työntekijät juhlivat merkittävää saavutusta

Kemira arvostaa työntekijöidensä turvallisuutta, joka on myös yksi vuonna 2012 asetetuista yritysvastuutavoitteista. Yritys on sitoutunut parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta, ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Kesäkuussa 2012 Kemira Chemicalsin tehdas Mariettassa, Georgiassa, saavutti merkittävän merkkipaalun: 22 vuotta ilman työtapaturmia (Lost Time Incidents). Sen juhlistamiseksi Mariettan päivä- ja yövuorolaisille tarjottiin aamiainen, ja iltavuorolaiset saivat nauttia päivällisestä.

O&M-segmentin tuotantojohtaja Mike Villers lähetti onnitteluviestin, jossa hän kiitti työntekijöitä turvallisuuden asettamisesta ykkössijalle ja hyvistä tuloksista tämän tavoitteen toteuttamisessa. "Tiedän, että perheenne arvostavat turvallista työympäristöä, ja yhteisömme pitää sitä itsestään selvänä. Haluan kuitenkin kiittää teitä hyvän esimerkin näyttämisestä tämän upean asian saavuttamiseksi", Villers kehui työntekijöitä.

Työntekijöiden valistaminen avain turvallisuuden parantamiseen

Monet ovat kysyneet, kuinka tehdas onnistui saavutuksessaan. Siihen ei ole vain yhtä tyhjentävää vastausta. Mariettan tehtaan johto tunnustaa saavutuksen olevan työntekijöiden ansiota. "Järjestelmät, menettelytavat ja ohjelmat suojelevat meitä vain tiettyyn pisteeseen asti. Se, että työntekijät tuntevat prosessimme, osaavat tunnistaa riskitilanteet ja tekevät yhteistyötä turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi, on mahdollistanut jatkuvan parantamisen ja tämän saavutuksen", Villers sanoo. Saavutukseen päästään päivä kerrallaan, kun kaikki työntekijät lähtevät tehtaalta vahingoittumattomina ja palaavat kotiin turvallisesti.