Työterveys ja -turvallisuus

Arvon "Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä" mukaisesti Kemira asettaa turvallisuuden etusijalle kaikissa toiminnoissaan. Vuoden 2012 lopussa Kemira päätti laatia uuden työterveys ja -turvallisuus-vision: Tavoitteena nolla tapaturmaa.

Erinomainen työterveys ja -turvallisuustoiminta on Kemiran liiketoimintojen ennakkoehto. Kemira on sitoutunut parantamaan jatkuvasti turvallisuustoimintaansa sekä luomaan näkyvän johtajuussitoumuksen kulttuurin. Lisäksi yritys haluaa sitouttaa kaikki työntekijänsä. Kemira näkee työterveyden ja -turvallisuuden järjestelmällisen parantamisen ensisijaisen tärkeänä ja pyrkii siihen, että kaikilla toimipaikoilla on ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien mukaiset sertifikaatit.

Vuonna 2012 yhdeksän uutta toimipaikkaa sai OHSAS 18001 -sertifikaatin, minkä myötä Kemiran sertifioitujen toimipaikkojen osuus nousi 59 %:iin (2011: 46 %). 

Tapaturmat vähenivät

Työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi Kemira keskittyy parantamaan organisaation kompetensseja, työprosesseja ja kulttuuria. Kemira mittaa organisaation suorituskykyä useiden indikaattorien avulla ja tekee säännöllisesti turvallisuusauditointeja.


Yksi hyvä esimerkki on turvallisuustoiminnan tehostaminen Etelä-Amerikassa. Vuonna 2012 tapaturmataajuus laski merkittävästi 16,8 tapaturmasta miljoonaa työtuntia kohti 5,3 tapaturmaan. Luvut sisältävät Kemiran henkilöstön ja alihankkijat.

Ennakoivien turvallisuusindikaattorien, kuten turvallisuustoiminnan määrän seuranta mahdollistaa tuotantolaitoksissa työskenteleviin työntekijöihin ja alihankkijoihin kohdistuvien vaarojen vähentämisen ennakoivasti.

Kemiran vuodesta 2012 eteenpäin valitsema indikaattori näyttää kaikkien tapaturmien (TRI) määrän (poissaoloon johtaneet tapaturmat + tapaukset, joissa työntekoa on rajoitettu + lääkinnällistä hoitoa vaatineet tapaukset) vain poissaoloon johtaneiden LTA-tapaturmien määrän sijaan. Näin saamme tarkemman kuvan suorituskyvystämme, mikä helpottaa vertailua. Vuodesta 2013 alkaen Kemira raportoi vain TRI-indikaattorin.